Futurologist Magnus Lindkvist. Foto: Stefan OfferggardFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandOle Marius N. Nygaard i DNB (fra venstre), Rolf Thorsen i OSU og møteleder Sverre Tiltnes. Foto: Sindre Sverdrup StrandMiljø- og samferdselbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo. Foto: Sindre Sverdrup StrandMiljø- og samferdselbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo. Foto: Sindre Sverdrup StrandNTNU-professor Ole Jonny Klakegg snakket om risiko og muligheter. Foto: Sindre Sverdrup StrandKarsten Hjertholm i Stor-Oslo Eiendom (til venstre) og Ola Jorgensen i BundeBygg fortalte om aktiv usikkerhetsstyring i Meierikvartalet. Foto: Sindre Sverdrup StrandArne Malonæs, Bygg21Montessori-rektorFredrico Valente, CEO ImersoAleksander Bjaaland, aministrerende direktør i HolteDaniel K. Siraj i OBOS (fra venstre), Jon Sandnes i BNL og Sverre Tiltnes i Bygg21. Foto: Sindre Sverdrup StrandErlend Osnes

Glimt fra Byggedagene - dag 2

Torsdag var det Bygg21 som satt i førersetet på Byggedagene. Her kan dere se noen glimt av det som skjedde.