Gladengen Park

Illustrasjon: Obos Nye Hjem Foto: Obos Nye HjemFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonModellen viser inngangssituasjonen fra Bertrand Narvesens vei. Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandModellen viser inngangssituasjonen fra Bertrand Narvesens veiFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup Strand

Langs Gladengveiens vestre løp skyter bolig-
prosjektene i været. De 56 leilighetene i Gladengen Park som snart er innflyttingsklare, blir nærmeste nabo til den kommende Stålverksparken der Hovinbekken igjen skal sildre gjennom.

Fakta

Sted: Oslo
Prosjekttype: Boligblokker
BRA: 5.700 kvm
Byggherre: Gladengveien DA
Totalentreprenør:
Veidekke Entreprenør
Kontraktssum eks mva:
113 millioner kroner
Byggeledelse: OBOS Prosjekt
Arkitekt: Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt
LARK: Bjørbekk og Lindheim
Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen l Uavhengig kontroll RIB: Boro Bygg l RIG: Multiconsult l Oppmåling: Geo Survey l RIV: Asplan Viak l RIE: Boro RIE l RI Ventilasjon: Tore Øverås l RIBR: Egil Berge l RIA: Sweco
Underentreprenører/leverandører: Armering: Celsa l Avfallsanlegg: Franzefoss Gjenvinning l Bade-
kabiner: Probad l Balkonger, trapper og sjaktvegger: Ulricehamns Betong / Con-Form l Kjerneboring og betongsaging: Mimax l Blikkenslager-
arbeider: Blikk og Montasje l Bom: Rosings Industrier l Ståldører, brannisolering og -tetting: Firesafe l Byggeheis/ alimak og stillas: Ramirent l Byggevarer: Optimera l Byggvarme: Naboen Varme og Tørketeknikk l Elektro: Elektriker-
gruppen l Forskaling: Peri l Fuging: SS Fuging l Gartner SL Stenlegging l Gulvbelegg: Vilpro Gulv l Gulvstøp: BWH Gulvavretting l Heis: Otis l Himlinger: Bærum ByggMontering l Inner- og entredører: Swedoor l Kjøkken og garderober: Studio Sigdal Skøyen l Kraner: Kranor l Lås og beslag: Kaba l Maler: Malrfirma Edvardsson l Mur, puss og leca: ABC Pussteknikk l Parkett: Parkettpartner l Peling og spunting: Seabrokers l Plattendekker: Thomas Betong l Glassfasade, balkong- og trapperekkverk: Sagstuen l Rør: Bravida l Stålarbeider: Byggteknisk Stål l Taktekking: Nortekk l Ventilasjon: Hoist Energy AS TK-Ventilasjon l Vinduer: Lian Trevarefabrikk

Foruten aktiviteten på Marienfryd litt lenger nordvest på Ensjø, har Veidekke Entreprenør over flere år hatt ansvaret for flere prosjekter langs Gladeng-
veien. Mens overleveringen av Gladengen Park er i gang, holder Veidekke boligkoken oppe på nabokvartalet. Der reiser Stålverkskroken og Verkshagen seg, de skal være ferdige høsten 2016.
Ensjø er et av hovedstadens største og mest omfattende byutviklingsområder. Helt siden reguleringsplanen ble vedtatt i 2007, har utforming av det offentlige rom, boligstruktur og ikke minst trafikkavvikling vært sentrale temaer. Innenfor siste kategori kommer dette prosjektets første utfordring – atkomst til parkerings-
kjeller.

P-utkjøring
Det var i 2011 / 2012 flere runder på hvor selve inn- og utkjøringen skulle være. Et forslag var via en kulvert fra naboprosjektet, som ikke var gjennomførbart. Det ble også vurdert innkjøringer fra blant annet Bertrand Narvesens vei.
– Det endte med en innkjøring fra Gladengveien i det sørøstre hjørnet av prosjektet. Kommunen hadde synspunkter på at utkjøringen kunne sette syklister på fortauet i fare. Løsningen ble at vi måtte etablere en bom som skulle bremse ned farten til bilene som kom opp fra p-anlegget, forteller prosjektleder Ida Martine Strøm i Gladeng-
veien DA. Dette utbyggings-
selskapet eies av Wilhelm Jordan AS og OBOS Nye Hjem AS.
– Vi var innom tanken på å ha to separate lameller atskilt med en åpning. Men vi valgte til slutt en sammenhengende L-formet bygningskropp, men med en portal fra gatekrysset og inn til utomhusarealene. Det er vi godt fornøyde med. Plasseringen ved siden av den fremtidige Stålverksparken blir nesten som et utvidet gårdsrom, sier Strøm. I tillegg til balkonger og markterrasser for hver enhet, er det en felles takterrasse i åttende etasje i delen som ligger langs Bertrand Narvesens vei.

Avtrapping mot sør
Arkitekt Torstein Ramberg har lagt bebyggelsen i seks etasjer langs Gladengveien, med en opptrapping langs Bertrand Narvesens vei til sju etasjer, der den øverste etasjen er trukket inn. Atkomst til trapper og heiser er vendt ut mot gatesidene. Utformingen mot Stålverksparken preges av horisontale linjer med sammenhengende balkongfronter. Mot gatesiden er oppdelingen av hovedvolumet preget av de vertikale trapp- og heistårnene som underdeler fasadelengdene til en arkitektonisk variasjon og rytme og menneskelig målestokk.
Hvite volumer kontrastert med luftet pussfasade med mørke grå vindusfelt i fasadene gir en særegen karakter til stedet. Arkitekten understreker at kontrasten mellom parken, med Hovinbekken og beplantning, og den omliggende kvartals-
geometrien er viktige forutsetninger og utgangspunkt for utformingen.
Ved oppstart i Gladengen Park måtte Veidekke etablere en spuntvegg langs Bertrand Narvesens vei. Også under deler av garasjen måtte det graves ut og spuntes for en ekstra underetasje for boder. Prosjektleder for Gladengen Park, Kaare Gilhus, og store deler av administrasjonen hans i Veidekke kommer rett fra naboprosjektet i vest – det heter også Stålverksparken – som sto ferdig i 2014. Mens det prosjektet hadde en langt mer ordinær og rektangulær form, inneholder Gladengen Park både vinkler mindre enn 90 grader, flere utstikk og sprang.

Gladengen Park
Prosjektet er langt mindre rasjonelt å bygge, særlig i overgangsfasene mellom råbygg og tømrerarbeid med kasser, nivåer og sprang. Sammen med de omfattende spunt- og grunnarbeidene, reflekteres dette i vår pris til byggherre Gladengveien DA.
Prosjektet har hele fire trappe- og heishus. Vi bestilte derfor prefabrikkerte betongvegger på alle sjakter for å gjøre hver etasje raskere ferdig i råbyggfasen. Det var ikke økonomisk lønnsomt. Men tidsmessig en klar fordel, vi ville ellers ha brukt to dager mer per etasje, slår Gilhus fast.
De felles oppholdsarealene er samordnet med utforming av Stålverksparken, der overgangen mellom offentlig parkområde og felles uteoppholdsarealer skjer uten bruk av terrengmurer. Stålverksparken er en del av fordrøyningsbassenget og bekkeåpningstiltaket for Teglverksdammen som ble åpnet i august i år. For orden skyld; Bjørbekk og Lindheim er arkitekter for Stålverksparken, direkte under BYM. Arbeidet utføres av Steen & Lund.

Parken tidligere ferdig
– Utfordringen for oss på slutten var at vi måtte avstå en del plass. Egentlig skulle Stålverksparken være ferdig etter at vi hadde overlevert. Men det var ønskelig både fra byggherre og fra BYM om at parken måtte være ferdigstilt i størst mulig grad før innflytting, forklarer Gilhus.
De 56 leilighetene varierer i størrelser fra de minste på 46 kvm, det er 13 av dem, til den største på 123 kvm, som inneholder 4/5 rom og har tre balkonger.
– Gladengen Park hadde en litt tung salgsstart da det ble lagt ut i august 2013. Det var en liten dupp i markedet, og vi omsatte kun ni leiligheter. Men våren 2014 hadde det tatt seg opp så mye at vi kunne gi Veidekke klarsignal til å sette i gang. Den siste leiligheten ble solgt nå i sommer, sier Strøm.
Det var fra kommunens side anslått at utbyggingen på Ensjø ville gi fra 5.000 til 7.000 leiligheter. Gitt at trinn 2 i Veidekke-
prosjektene Verkshagen og Stålverkskroken blir en realitet og levert i tredje kvartal 2017, vil Gladengveien DA og Veidekke ha bidratt med ca. 400 boliger langs Gladengveien.
I likhet med flere andre entreprenører legger gjerne Veidekke opp til at større team i byggeledelsen følger hverandre fra prosjekt til prosjekt.
– Da får vi maksimalt ut av erfaringsoverføringen til de yngre, men får også spisset leveransene med et stadig større leveringspotensiale. Vi ønsker å få diskutert alt og få unnagjort uavklarte punkter tidligst mulig i prosjekteringsfasen. Men vi er avhengig av at byggherre er tidlig ute med sine avgjørelser, slik at vi får tid til å planlegge og gjøre innkjøp på en trygg måte. Det har fungert her, sier Gilhus.


Flere prosjekter