Ole Rontén (fra venstre), Torgeir Moe, Candice Yu, Kristin Fevang, Erik Antonsen. Foto: GK

GK vant flere millionkontrakter på Campus Ås

GK skal levere teknisk utstyr til Campus Ås for 200 millioner.

Det kommer frem i en pressemelding fra den tekniske entreprenøren nylig.

GK skal levere luftbehandlingsanlegg og rørinstallasjoner til Campus Ås til en verdi av 197 millioner kroner før merverdiavgift. Leveransen omfatter, ifølge meldingen, blant annet en hel del spesialutstyr for ventilering av renrom og laboratorier, og rørsystemer til gass og væske som benyttes der.

Torgeir Moe og Ole Rontén fra henholdsvis GK Inneklima og GK Rør uttaler i pressemeldingen at de er godt fornøyde med avtalene. Særlig sier de at det var gledelig med høy vurdering av organisasjonens kompetanse.

– Vi jobber med utvikling av kompetansen daglig. Det føles godt at dette har blitt vektlagt og gir uttelling i slike viktige jobber, sier Torgeir Moe.

Hoveddelen av produksjonen blir i 2018. Prøvedrift er planlagt i 2019 og overlevering i mai 2020, heter det i pressemeldingen.