Konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK Gruppen forventer store endringer i byggenæringen med teknologitrenden Internet of things (IoT).Fremtidsforsker Kjell A. Nordström.Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.Administrerende direktør Brad Walters i Monnnit.Konferansier Kari Slaatsveen.

GK-sjefen venter bransjeendring med «Internet of things»

Konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK Gruppen forventer store endringer i byggenæringen med teknologitrenden Internet of things (IoT). Torsdag inviterte GK bransjen til å diskutere utviklingen på sitt hovedkontor i Oslo.

GK inviterte torsdag til konferansen «The Internet of Things – fra buzzword til business».

Internet of things (IoT), eller tingenes internett, handler om en ny teknologisk hverdag hvor objekter gjøres identifiserbare og sporbare i et nettverk av objekter. I IoT sendes informasjon fra person til person, fra maskin til maskin og mellom personer og maskiner. Sensorer registrerer både ytre og indre forhold, og data samles og sendes via nettverket.

– Internet of things er nok et buzzword for de fleste, men dette er en reell størrelse nå. Man regner med at omtrent ti milliarder gjenstander allerede snakker trådløst. I dag er det et nisjepreget marked, men vi regner med at dette vil bli veldig mye viktigere i tiden som kommer, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad til Byggeindustrien.

Teknologisk fremtid

Valen-Sendstad er spent på hva utviklingen av IoT vil ha å si for tekniske entreprenører og resten av verdikjeden de neste årene. I løpet av tre år regner man med at antallet objekter som er knyttet opp i IoT, tredobles til rundt 30 milliarder, og når bygg og installasjoner blir smartere, må byggenæringen utvikle seg også.

– Vi vil se en bransjeendring, og vi må nok kjempe hver dag for vår rolle i den, spår GK-sjefen.

Valen-Sendstad understreker at automasjonsnivået i bygg i Skandinavia er relativt høyt i forhold til resten av verden, men at man ennå holder igjen. Det viktigste når tekniske installasjoner velges, er naturlig nok at det er kommersielt lønnsomt.

– Det går ikke an å gjøre noe hvis ingen vil betale for det, og byggherre er nok ofte en bremsekloss når det kommer til utviklingen. Fokus er på fornuftige automasjonsløsninger, og man investerer ikke i en lysere fremtid.

Fremsyn og fagprat

Under IoT-konferansen hos GK hadde det tekniske entreprenørkonsernet invitert sin amerikanske leverandør av smarte sensorer, Monnit, representert ved administrerende direktør og gründer Brad Walters, fremtidsforsker Kjell A. Nordström, som malte et bilde av hvordan verden kan komme til å se ut om noen tiår, OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj som snakket om å tørre å satse på smarte bygg og konferansier og radiovert Kari Slaatsveen.

I tillegg til GKs egne, var også over 90 bransjefeller med på praten.