GK-sjefen går av med pensjon i 2019

I 2019 kan Jon Valen-Sendstad se tilbake på 18 års arbeid i GK Gruppen, hvorav de siste 17 som konsernsjef. Nå leter konsernet etter nye krefter til å ta over en gang i løpet av det kommende året.

- Planen var egentlig at Jon skulle fratre ved fylte 64 år, men i samråd med styret utsatte vi fratredelsen med to år. Vi har altså planlagt dette lenge, og prosessen med å finne en ny konsernsjef er godt i gang. I løpet av vinteren regner vi med at ansettelsen er på plass, forteller styreleder John-Erik Karlsen.

Selv om GK i 2019 får en ny leder så planlegger konsernet å fortsette utviklingen og ekspansjonen innen fagene ventilasjon, rør, elektro, automasjon, kuldeteknikk og sikkerhet – i hele Skandinavia. Sammen med Valen-Sendstad har GK vokst seg sju ganger så store som når han startet i stillingen.

- Fokuset nå er at vi i GK skal vi avslutte 2018 på en resultatmessig god måte samt legge solide planer og budsjetter for tiden fremover. For meg er pensjonstilværelsen ingen mållinje å senke farten mot. Her er det full fart, og vi jobber alle steinhardt for at 2018 og suksessivt 2019 skal bli de beste årene i GKs historie, konstaterer konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

Konsernet har et uttalt vekstmål på 10 milliarder i omsetning i 2022.

GK har i dag totalt 3.400 medarbeidere.