Norsk helsearkiv på Tynset er en av Statsbyggs eiendommer som skal driftes og styres gjennom GK Cloud. Foto: Statsbygg/Trond Isaksen

GK leverer nytt skysystem til Statsbygg

Statsbygg har valgt GK til å levere et felles, sentralt system for byggautomasjon og energioppfølging for 200 statlige eiendommer.

Det skriver GK i en pressemelding fredag.

Statsbygg har valgt GK som leverandør av nytt sentralt bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem (BAS og EOS) for en eiendomsportefølje som består av de 200 største bygningene Statsbygg eier. Til sammen skal to millioner kvadratmeter styres via én og samme plattform og sørge for en effektiv og fremtidsrettet drift og styring av statlige eiendommer, skriver GK.

I kjernen av løsningen ligger det skybaserte styringssystemet GK Cloud.

De åtte første bygningene skal være i drift med den nye løsningen allerede mai 2021. Blant disse er Nobels Fredssenter på Aker Brygge, Helsearkivet på Tynset og Gulating lagmannsrett i Bergen.

Avtalen ble vunnet i konkurranse med en rekke andre leverandører, og kontrakten har en verdi på 186 millioner kroner over seks år. Statsbygg ser for seg å spare minst 69 millioner kroner i året på blant annet strømreduksjon og mindre reisevirksomhet. Hele toppsystemet skal være tilgjengelig på mobil via en privat, sikker skyløsning for Statsbygg og vaktmester eller tekniker trenger ikke være fysisk på bygget for å overvåke og fikse feil, heter det i pressemeldingen.

I leveransen til Statsbygg har GK med seg Piscada, Entro og Webstep som teknologipartnere og underleverandører.

‒ GK ønsker å være en pådriver for at smarte bygg skal bli enda smartere og bidra til en bærekraftig fremtid. Bygninger har i dag betydelige klimaavtrykk og effektive og skybaserte digitale løsninger er en viktig del av løsningen for å redusere dette fotavtrykket og arbeide mot et klimanøytralt samfunn, sier Rune Hardersen, administrerende direktør i GK Norge.

GK fikk, ifølge pressemeldingen, full score på kvalitet og pris i anbudskonkurransen for både byggautomasjonssystem og energioppfølgingssystem.

‒ Med et nytt toppsystem for bygningsautomasjon og nytt energioppfølgingssystem får Statsbygg muligheter til å forenkle opplæring og oppfølging av eiendommenes tekniske anlegg. Med ett felles system kan man også benytte maskinlæring i nye funksjoner. Data innsamlet i større deler av bygningsmassen kan blant annet benyttes til å redusere energiforbruk og forutse vedlikeholdsbehov, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.