GK inngår samarbeid med Green Edge Compute

GK inngår nå et samarbeid med Green Edge Compute for å utvikle et datasenter i Trondheim.

– GK sikter mot å bli Green Edge Computes tekniske entreprenør for alle deres fremtidige nordiske datasentre, og har nylig inngått et samarbeid med Green Edge Compute for å utvikle et bærekraftige datasenter i Trondheim, heter det i en pressemelding.

– Green Edge Compute samarbeider kun med de aller beste industriaktørene. GK er en prominent skandinavisk entreprenør, med tilstedeværelse både i Norge, Sverige og Danmark, noe som gjør det naturlig for oss å samarbeide tett med dem. GK kan levere den nødvendige infrastrukturen for effektiv energiutnyttelse, innovativ kjøleteknologi og gjenbruk av overskuddsvarme i fjernvarmesystemer. Vi kunne ikke vært mer glade for å samarbeide med et fremtidsrettet og bærekraftig selskap som GK, sier Patrik Hagelin, chief commercial officer i Green Edge Compute, i meldingen.

– GK ønsker å bli en rollemodell for den grønne transformasjonen av bygg- og anleggsbransjen, og bærekraft gjennomsyrer alle prosessene våre og alle prosjektene vi deltar i. Green Edge Compute, med sin innovative og bærekraftige tilnærming til utvikling og drift av datasentre, passer perfekt inn i vår strategi, forteller Taofik Salhi, avdelingsleder i GK.