Konsernsjef Kim Robert Lisø og direktør for kommunikasjon og bærekraft Guro Steine i GK Gruppen presenterer konsernets første ESG-rapport. Foto: GK

GK Gruppen lanserer sin første ESG-rapport

GK Gruppen tar nå inn 30 ESG-indikatorer som sentrale måleparametere for styringen av virksomheten.

Det skriver GK Gruppen i en pressemelding mandag.

Entreprenørkonsernet skriver i meldingen at de nå tar helt bevisste og strategiske valg for å sikre at selskapet bidrar i jobben som er nødvendig for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål.

– Vi ønsker å vise at vi tar bærekraft på alvor og for å sikre at vårt arbeid mot bærekraftsmålene faktisk blir en integrert del av drift og styring, velger vi å kartlegge og rapportere på en rekke indikatorer knyttet til miljø, samfunnsansvar og viskomhetsstyring (ESG). De samme indikatorene skal være KPI-er for vår generelle strategioppfølging og måling i GK, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen.

Ny innsikt

GK Gruppen er ikke lovpålagt å utarbeide en bærekraftsrapport eller rapportere i tråd med et ESG-rammeverk, men som medlem av UN Global Compact, FNs nettverk for et bærekraftig næringsliv, har selskapet forpliktet seg til å følge FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv og rapportere på det årlig.

GK har valgt å benytte Nasdaqs ESG-guide som rammeverk for rapporteringen. Dette består av totalt 30 indikatorer om alt fra klimagassutslipp, kvinneandel og HMS-statistikk til styringsdokumenter og kvalitetssikring. Rapportering for mange disse ESG-indikatorene krever, ifølge pressemeldingen, betydelig datainnsamling og beregning av effekter.

– Arbeidet med rapporteringen har avdekket at vi på noen områder ikke har godt nok datagrunnlag, både på grunn av systemer og rutiner, men også fordi vi har virksomhet i tre ulike land. Denne innsikten bruker vi nå helt konkret når vi for eksempel skal definere ny IT-arkitektur eller vurdere nye systemer og løsninger, slik at vi sikrer at vi fremover får et godt nok datagrunnlag for å kunne vurdere om vi beveger oss i riktig retning mot vårt målbilde, sier Lisø.

Konkret verktøy

Årets ESG-rapport har, ifølge pressemeldingen, gjort at GK har fått konkrete tall på hvor selskapet er i dag, og skal ha hjulpet med å sette tydelige og kvantifiserbare mål for resten av strategiperioden.

– Det var viktig for oss at ikke bærekraftsrapporten bare skulle være en beskrivelse av våre ambisjoner og aktiviteter, men faktisk være et helt konkret og operasjonelt verktøy i vår egen bevisstgjøring av hvordan vi i GK jobber med bærekraft i dag og ikke minst fremover, sier Guro Steine, direktør for kommunikasjon og bærekraft i GK.

– Vi blir ikke bærekraftige bare av å lage en bærekraftsrapport – det er handlingene som teller, og GK velger å være åpen og transparent om status i dag og bruke dette som input i den videre utviklingen av konsernet. Vi håper at dette kan inspirere andre i vår næring til å gjøre det samme, sier Lisø.