– Når Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett kom 8. november sa vi at for å nå klimamålene må det mye kraftigere tiltak til, og her har SV virkelig gjort en god jobb i forhandlingen, sier Tore Strandskog i Nelfo. Foto: Nelfo

– Når Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett kom 8. november sa vi at for å nå klimamålene må det mye kraftigere tiltak til, og her har SV virkelig gjort en god jobb i forhandlingen, sier Tore Strandskog i Nelfo. Foto: Nelfo

– Gjennomslag for grønn politikk i statsbudsjettet

– Innretningen er som forventet. SV har fått gjennomslag for å øke skattene, gi feriepenger til permitterte og arbeidsledige, men også å avsette mer penger og gjøre mer på energieffektivisering, solenergi, elektrifisering og andre grønne tiltak, sier Tore Strandskog i Nelfo i en pressemelding rundt budsjettforliket.

– Når Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett kom 8. november sa vi at for å nå klimamålene må det mye kraftigere tiltak til, og her har SV virkelig gjort en god jobb i forhandlingen, sier Strandskog videre.

Noen tiltak får nå penger på budsjettet, mens andre tiltak må utredes.

– Regjeringspartiene og SV har også møtt kritikken mot Enova og gir nå et klarere mandat for enøk og solenergi, samtidig som regjeringen skal vurdere om Husbanken kan forvalte støtteordninger til husholdningene, sier Nelfo i meldingen.

Totalt øker skatter og avgifter med 2,1 milliarder kroner neste år, sammenlignet med regjeringens tilleggsbudsjett som kom 8. november.

– Kuttet i elavgiften som regjeringen foreslo, blir også stående. Jeg har sagt før at disse pengene kunne vært brukt mer målrettet for å skape et folkelig engasjement for klimaomstillingen. Nå blir det interessant å se kuttet blir permanent eller om kun gjelder for neste år, sier Strandskog.