Illustrasjosnfoto: Madeleine Bergheim

Gjennomførte lik HMS-opplæring og dokumentasjon for byggelever

Flere hundre elever i bygg- og anleggsteknikk i Trøndelag og Rogaland avslutter inneværende skoleår med lik HMS-opplæring og dokumentasjon. 

Fylkeskommunene har gjennom hmsbevis.no lagt til rette for både innhold og dokumentasjon av HMS-opplæringen. Det er Fagbokforlaget (tidligere Byggenæringens Forlag) sitt undervisningsmateriell som ligger til grunn for HMS-opplæringen i skole. Alle elever har fått tilgang til sitt digitale kursbevis som de kan bruke i YFF (utplassering i bedrift) og som vedlegg i søknad til læreplass.

Trond Kjetil Egeland er avdelingsleder ved Bygg- og anleggsteknikk ved Jåttå vgs. Han har vært pådriver for god HMS-opplæring og dokumentasjon i Rogaland.

– Bygg og anleggsteknikk på Jåttå videregående skole var en pilotskole for hmsbevis.no for skoleåret 2018 – 2019. Det var fire VG 2 klasser involvert i piloten. Erfaringen som vi gjorde oss, resulterte i at alle ti byggfagskolene i fylket skulle bruke dette verktøyet for å dokumentere opplæringen på verktøy og utstyr, sier Egeland.

Han peker på at oppstarten av skoleåret med å ta i bruk hmsbevis.no var krevende.

– Det var en del skepsis i starten mot dette digitale nye, men det har gått seg til. Vi var rundt i alle skolene sammen med representant for hmsbevis.no. Dette for å få til en så god oppstart som mulig. Når lærerne fikk presentert hvilket godt verktøy dette er så var tilbakemeldingene gode, sier han og forteller at det er viktig at elevene øver på å bruke den dokumentasjonene som de har fått, både når de er ute i bedrift og når de søker på læreplass.

Egeland forteller at de også vært en del spørsmål om de fagene som ikke ligger som moduler i hmsbevis.no, som eksempel innen rørfaget.

– Vi håper å få på plass dette til neste skoleår. Hmsbevis.no har og vist seg til å være en god plattform for å dokumentere den kompetansen som lærerne har. Vi har tidligere ikke hatt en plattform hvor dette kan dokumenteres for skolene, sier Egeland.

I tillegg til undervisningsmateriell har også alle landets skoler fått gratis tilgang til flere kurs i Byggenæringens Nettskole. Dette gjelder håndholdt verktøy og bygningssager, anhukerkurs / stroppekurs, arbeid i høyden, Prosjekt Fareblind, stillasbygger opp til ni meter og risikovurdering og HMS-regelverk. Alle disse kursene er gjort tilgjengelig for skolene i et samarbeid mellom EBA og ti BYGGOPP opplæringskontor.

Kjetil Pedersen, Opplæringsleder i EBA Trøndelag avdeling Byggopp sier at Byggenæringens Nettskole ble høyaktuell og et viktig hjelpemiddel for lærere når skolene i vår ble stengt i forbindelse med koronapandemien.

– Flere lærere i Trøndelag har gitt uttrykk for at det har vært utfordrende å drive «hjemmeskole» for elevene i bygg- og anleggsfagene når mange av fagene har praktisk innhold. Tilgang til Byggenæringens Nettskole skal forhåpentligvis bidra til at mange elever stiller godt rustet til å starte som lærlinger i løpet av sommeren med god kunnskap og dokumentasjon på HMS-opplæring.
Bedriftene etterspør relevant og riktig dokumentasjon for skoleelever. Så nå gjenstår det å se av årets lærlinger hvilke skoler og lærere som har tilnærmet seg den digitale utviklingen som byggenæringen bidrar med til alle landets skoler innen bygg- og anleggsteknikk, forteller Pedersen.