<p>Dr Dean Kashiwagi</p><p></p>Bjørn BørsethUtviklingssjef i RIF – Ari Soilammi

Gjennomførte konferanse om Best Value Procurement

Prosjektutvikling Midt-Norge AS gjennomførte 15. og 16. mai sitt jubileumsarrangement med Best Value Procurement-konferansen i Trondheim.

Arrangøren melder om god deltagelse.

- Her var deltagere fra byggherrer, entreprenører, rådgivere og arkitekten. Dessuten deltok også representanter fra NTNU/ Fakultet for ingeniørvitenskap samt to studenter fra BI, forteller Odd Tillerli fra Prosjektutvikling Midt-Norge.

50 personer var samlet i konferanselokalene på Scandic Lerkendal, og man gjennomførte et todagers sertifiseringskurs ledet av Dr Dean Kashiwagi som er selveste grunnleggeren av metoden. Sammen med Isaac Kashiwagi ble det to dager som endte opp med B+ sertifikat for deltagerne som bestod eksamenen.
Nye Veier AS ved direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var til stede og gikk gjennom erfaringene for det første – og største - Best Value-prosjektet i Norge, nemlig arbeidet med prosjektet E18 på strekningen Rugtvedt – Dørdal. Her er kontrakten med entreprenøren nettopp signert, og arbeidet er under oppstart. Kontraktssummen er ca. 2,25 milliarder kroner inkl. mva.

Utviklingssjef i RIF – Ari Soilammi fortalte om bakgrunnen for hvorfor RIF engasjerte seg i 2013 med arbeidet om å få Best Value innført som metode i Norge. Byggenæringen hadde og har noen utfordringer med bla kostnadsoverskridelser, lav produktivitet og høyt konfliktnivå i prosjektene.

- Kunnskap om Best Value/prestasjons-tilnærmingen er nyttig mener RIF. Prestasjonsdata og kortfattete entydige tilbud øker sannsynligheten for at de reelt sett beste leverandørene får jobben og gjør det enklere for kunden å evaluere, påpekte Ari Soilammi.