Forfatter og tidligere Aftenposten-journalist Einar Haakaas ber byggenæringen være på vakt.

- Gjengmedlemmer i Young Bloods har selskaper i byggebransjen

Flere medlemmer fra den beryktede Oslo-gjengen Young Bloods har selskaper tilknyttet byggebransjen, ifølge forfatter og journalist Einar Haakaas.

I en kronikk i den siste utgaven av Byggeindustrien, skriver forfatter og tidligere Aftenposten-journalist Einar Haakaas om de oppsiktsvekkende funnene fra arbeidet med sin nye bok «Advarsel – svenske tilstander i Norge».

Ifølge Haakaas har flere medlemmer av Young Bloods selskaper i byggenæringen.

Tidligere i år avslørte VG hvordan en ung guttegjeng fra Holmlia vokste frem til å bli Oslos største gjengtrussel – Young Bloods – uten at politiet maktet å stoppe dem.

I sin gjestekommentar skriver Haakaas:

«I fjor høst startet jeg arbeidet med å skrive boken «Advarsel – svenske tilstander i Norge». Et drapsforsøk knyttet til konflikter innen gjengen Young Bloods på Holmlia var noe av det første som skjedde da jeg startet researchen, som snart ga overraskende funn på andre områder.

En sjekk av personer knyttet til Young Bloods, viste at flere bandemedlemmer hadde egne firmaer i byggebransjen. Noen var også involvert i den hvitvaskingen i albanske kriminelle nettverk som jeg hadde beskrevet i boken «Svartmaling». Det var også slektninger av kjente navn i svart malerbransje som dukket opp i narkotikasaker som siktet.»

Har enkeltmannsforetak
Overfor Byggeindustrien utdyper Einar Haakaas hvilke typer byggeselskaper Young Bloods-medlemmer har jobbet i:

– Det er stort sett snakk om enkeltmannsforetak som har maling og riving som sine spesialfelt, men det finnes også koblinger til andre firmaer, sier han.

– Det jeg merker når jeg sitter i retten og følger saker knyttet til Young Bloods-medlemmer, er at mange oppgir disse firmaene når de skal oppgi sin yrkeserfaring. Hvorvidt de faktisk har jobbet der, eller om det bare er en unnskyldning, vet jeg ikke, legger Haakaas til.

Etter å ha lest en rekke Young Bloods-dommer og fulgt en større hasj-sak tett der 270 kilo hasj ble funnet ved Østensjøvannet, ser Haakaas også flere andre linjer fra gjengmiljøet som kan trekkes tilbake til bygg og anlegg.

– Dette er folk som har fulgt hverandre opp gjennom oppveksten fra barneskole til videregående, og mange av medlemmene har gått på byggfag. Det er en egen årgang som utgjør kjernen av gjengen, sier Haakaas.

Må være på vakt
Han mener det er stor grunn for å byggenæringen å være på vakt.

– Ser vi på dette i et større bilde, og det har jeg også omtalt i min forrige bok «Svartmaling», så ser vi at de personene som smugler narkotika ofte er de samme som driver arbeidslivskriminalitet. Og det er ikke bare byggebransjen som er utsatt, det gjelder også bud- og transportnæringen og bilvaskbransjen. I tillegg ser vi det i ulovlige pokerklubber, sier Haakaas.

Han mener gjengene i dag utgjør en større trussel for samfunnet rundt seg enn hva de tidligere gjengmiljøene i Oslo gjorde.

– For noen år tilbake var gjengmiljøet preget av unge menn med mye testosteron som kjørte rundt i BMW’er med et stort markeringsbehov i kamp mot andre gjenger. Det vi nå ser at de opparbeider seg en stor voldskapital og at de har evne til å skaffe seg kontroll over større territorium. Det gjør dem attraktive for større nettverk, også internasjonalt. Da snakker vi om mafia- og multikriminalitet som trenger seg inn på alle samfunnsområder – deriblant i arbeidslivet – med alle sine tentakler, sier Haakaas.

Kripos-topp: – Skjuler hardbarka kriminalitet i lovlige selskaper

Leder for taktisk etterforskning i Kripos, Eivind Borge. Foto: Politiet

Sett fra utsiden driver selskapene seriøs virksomhet, men under overflaten er virkeligheten brutal. Nå ber Kripos-topp Eivind Borge seriøse selskapet byggenæringen varsle når noe skurrer nedover i verdikjeden.

Leder for taktisk etterforskning i Kripos, Eivind Borge, kan ikke kommentere hvorvidt Einar Haakaas har rett når han sier Young Bloods-medlemmer har egne selskaper i byggenæringen.

Men Kripos-lederen bekrefter at politiet de siste årene har sett en utvikling der kriminelle miljøer i større grad trer inn i den lovlige delen av arbeidslivet.

Byggenæringen er en av de mest utsatte næringene, ifølge Borge.

– Vi har sett over tid at de gamle nettverkene innenfor organisert kriminalitet, nå i langt større grad har beveget seg inn på de legale markedene. De bruker den legale delen av forretningene sine til å skjule annen kriminalitet, sier Borge.

Hvitvasking av narkotikapenger
Han peker på hvitvasking av narkotikapenger, bedrageri, menneskehandel og sosial dumping som noen av hovedutfordringene.

– I renholdsbransjen har vi nylig etterforsket selskaper som ansetter personer som de utnytter på det groveste. De henter inn arbeidskraft, enten fra Norge eller fra utlandet, og skaffer dem lovlige inntekter på papiret. Det gjør at de ansatte kan ta opp forholdsvis store banklån, som de senere misligholder. Pengene går rett i lomma på bakmennene. De utenlandske arbeidstakerne som utnyttes, fraktes deretter ut av Norge – noe som gjør at de ikke kan gjøre opp for seg, sier Borge.

– Må tørre å varsle

Kripos-lederen oppfordrer de som faktiske er seriøse om å varsle når de opplever noe mistenkelig.

– Heldigvis driver de aller fleste – også i byggenæringen – på en god og forbilledlig måte. Men det er unntakene i den ytre enden av skalaen som vi er opptatt av. Det er få virkemidler myndighetene har i verktøykassa med kontroll- og holdningsskapende tiltak som virker når det gjelder den mest alvorlige delen av dette, og da er det ikke noe annet som biter enn etterforskninga av de kriminelle forholdene. Da må de seriøse også tørre å si fra, sier Borge.

– Du sier de må tørre å si ifra, hva legger du i det?

– Jeg vil ikke dramatisere dette mer enn nødvendig, men det er ikke til å stikke under stol at dette er tøffe kriminelle miljøer med helt andre spilleregler og virkemidler enn det man ser i arbeidslivet ellers, sier Borge.