KUNST I BAKKEN. Omtrent 800 kvadratmeter av plassen foran Høyblokka ut mot Akersgata i det nye regjeringskvartalet i Oslo skal brukes til kunst. Kunstverket skal integreres langs den ene siden av den historiske lindealléen midt på plassen. Illustrasjon: Jumana Manna/Silvia Diaconu Fly-Collective AS/Team Urbis/Statsbygg

KUNST I BAKKEN. Omtrent 800 kvadratmeter av plassen foran Høyblokka ut mot Akersgata i det nye regjeringskvartalet i Oslo skal brukes til kunst. Kunstverket skal integreres langs den ene siden av den historiske lindealléen midt på plassen. Illustrasjon: Jumana Manna/Silvia Diaconu Fly-Collective AS/Team Urbis/Statsbygg

Gjenbrukt stein fra hele landet blir gigantisk kunstverk i nytt regjeringskvartal

Et kunstverk på 800 kvadratmeter med gjenbrukt stein fra hele Norge skal nedfelles foran Høyblokken i det nye regjeringskvartalet.