Gjelda fortsetter å øke

Nordmenn nøler ikke med å ta opp nye lån. Økningen i gjelda i husholdningene er nå den høyeste på mer enn ett år. Torsdag kan rentene bli satt opp.

Ved utgangen av mars hadde norske husholdninger en gjeld på 2.149 milliarder kroner. Det er en tolvmånedersvekst på 6,9 prosent ved utgangen av mars, opp fra 6,6 prosent måneden før. Ikke siden januar 2010 har gjelda for norske husholdninger økt mer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ved utgangen av mars var den samlede innenlandske gjelda på 3.664 milliarder kroner. Det tilsvarer en tolvmånedersvekst i den innenlandske kreditten (K2) på 6,3 prosent fram til utgangen av mars. I februar var tilsvarende vekst på 5,9 prosent.

K2 er et av flere viktige nøkkeltall for norsk økonomi som Norges Bank legger vekt på når de fastsetter styringsrenta. Den sterke økningen i kreditten kan være nok et signal på at rentene blir satt opp torsdagens rentemøte.