Gir to milliarder mer til Nye Veier på grunn av kostnadsøkninger

Samferdselsdepartementet gir Nye Veier to milliarder kroner mer i år for å veie opp for kostnadsøkninger.

Det er nettstedet Veier24.no som forteller at byggherren har reforhandlet avtalene sine med oppdragsgiver Samferdselsdepartementet.

De skriver at presset likviditet har gjort det vanskelig for Nye Veier å starte opp nye prosjekter, men at for eksempel E39 Mandal-Blørstad nå snart kan komme ut i markedet.

– Bakgrunnen for reforhandlingen dreier om vesentlige kostnadsøkninger i prosjektene etter avtaleinngåelse, knyttet til reguleringsendringer, endrede grunnforhold og omfangsendringer, sier Altmann til Veier24.

Han understreker at overføringen ikke tilfører selskapet likviditet, og dermed ikke øker det likviditetsmessige handlingsrommet. Endringene påvirker utelukkende selskapets resultat og egenkapital.

Totalt får Nye Veier overført rundt åtte milliarder kroner i år.