Gina Marie Qvale i Rambøll jobber med grunnerverv i Fornebubanen. Her er hun ved tverrslaget på Fornebuporten. Foto: Rambøll

Gina Marie Qvale inn i Rambøll-styret

Rådgiver Gina Marie Qvale har nylig gått inn som ansattvalgt i styret i Rambøll Norge.

Til daglig jobber Qvale på juridisk avdeling med grunnerverv for Fornebubanen og er i tillegg utviklingsleder for sin divisjon i Rambøll. Hun har også vært styreleder for Ung i RIF, ifølge en pressemelding fra rådgiverselskapet

Qvale, som har involvert seg i bærekraftspørsmålet knyttet til BAE-næringen, har også jobbet med konferansen Fremtidens ledere Sammen2020.

I sin nye rolle i Rambøll-styret ser hun spesielt på verdien av mangfold i bakgrunn, utdannelse, alder og funksjon.

– Vi har alle ulike utgangspunkt og tankesett som bidrar til å skape nye perspektiver og løsninger når vi samarbeider. Jeg mener at nøkkelen til fremdrift ligger i undring og nysgjerrighet, samt å utfordre etablerte sannheter, sier Qvale.

I oppdraget hos Fornebubanen peker hun på verdien av junior-seniorsamarbeidet i prosjektet.

– Seniorens erfaring og fartstid, kombinert med en sulten, nysgjerrig junior legger til rette for god problemløsning. Hvis vi ser tilbake i tid, har erfaringsoverføring mellom generasjoner vært den tradisjonelle læringsmetoden, uttaler hun.

Som ny styrerepresentant i Rambøll ser Qvale spesielt frem til å få innblikk i arbeidsgiverens strategiske arbeid.

– I denne rollen kan jeg stille med «nye briller» i møtet med en etablert næring og samholde informasjonstilfanget fra medarbeidere og fra ledergruppen og på den måten bidra til helhetlige beslutninger, avslutter hun.