Gevinst på boligsalg blir neppe skattlagt

Stortingsrepresentanter fra SV og Sp lanserte onsdag et forslag om å innføre skatt på gevinst ved salg av boliger, men finansminister Kristin Halvorsen (SV) er ikke uten videre enig.

Halvorsen vil ikke kommentere enkeltheter om skatt i 2008 før hun legger fram budsjettforslaget. Men jeg har mange motforestillinger mot et slikt forslag, men vi har ikke engang begynt å diskutere skatteopplegget for 2008, sier Halvorsen til NTB. Hun viser til at det er mange spørsmål rundt avgrensninger som bidrar til at hun er skeptisk. Det er forskjell på å eie sin egen leilighet og det å drive med eiendomsinvesteringer. De siste får allerede i dag en annen form for skattlegging. Finansministeren sier hun selv har bodd i samme leilighet i 17 år. Den er mer verdt i dag enn da jeg kjøpte den, men det hjelper lite så lenge jeg trenger et sted å bo. Kjøp av bolig er den største investering de fleste familier gjør, men prisen er egentlig bare interessant for dem som skal kjøpe sin første bolig eller selge seg ut for godt. Men jeg kommer uansett ikke til å delta i noen offentlig debatt om spørsmålet utover å påpeke at det finnes mange motforestillinger, sier finansministeren til NTB. Holder 2004-nivået Regjeringens arbeid med neste års statsbudsjett bygger på forutsetningen om ikke å heve skattenivået over 2004-nivået. Det er en beslutning som ligger helt fast, sier Halvorsen. Samtidig understreker hun at det innenfor denne rammen vil bli foretatt omlegginger som sikrer en mer rettferdig fordeling. Innenfor avgiftssektoren vil det dessuten bli arbeidet med å skape en mer miljøvennlig profil på det samlede avgiftsnivået. En mer rettferdig skatteprofil og en mer miljøvennlig avgiftsprofil innenfor rammen av skattenivået i 2004 er det målet vi jobber mot, sier Halvorsen. Det var Sparebankforeningen som ga støtet til at flere stortingsrepresentanter onsdag gjennom VG tok til orde for gevinstbeskatning ved salg av bolig. Foreningen hadde beregnet at boligeiere i Norge var blitt 500 milliarder rikere i 2006 på grunn av prisstigningen i markedet. Under handlingsregelen Om det forberedende arbeidet med statsbudsjettet for 2008 sier finansministeren at det godt kan tenkes at bruken av oljepenger vil ligge under den 4-prosentgrensen som er fastsatt i handlingsregelen. Det betyr ikke at vi vil bruke mindre oljepenger, simpelthen fordi fondet er blitt så stort at 4 prosent gir en meget høy avkastning, sier Halvorsen. Hun sier utfordringen vi står overfor de nærmeste årene er mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Hvis det fører til økt rente og sterkere krone, kan resultatet igjen bli arbeidsledighet. Vi ønsker at situasjonen med lav arbeidsløshet skal vare så lenge som mulig. Derfor er utfordringen å finne den riktige balansen som kan sikre dette målet. Lav arbeidsløshet er det viktigste i fordelingspolitikken og akkurat nå er det slik at mangel på arbeidskraft raskt kan føre til en utvikling der sluttresultatet igjen blir arbeidsledighet, sier Halvorsen.