Gerd Helene Minde. Foto: Bergknapp
Gerd Helene Minde. Foto: Bergknapp

Gerd Helene Minde til Bergknapp

Gerd Helene Minde er fra november ansatt som vedlikeholdsleder i Bergknapp.

Hun skal ha det grøntfaglige ansvaret for etablering av takhageprosjekter og skjøtsel av alle grønne tak. Basen vil være Oslo/Østlandsområde, men hun skal i tillegg ha ansvar for å lede og organisere vedlikeholdsarbeidet som Bergknapp har i Norge.

– Vi er veldig fornøyde med at hun nå tar over vedlikeholdsansvaret i Bergknapp. Med den veksten Bergknapp har på grønne tak og takhager, blir dette også en desto viktigere del av vår virksomhet, sier daglig leder Jakob Årsvold i Bergknapp i en pressemelding.

Minde er utdannet fagtekniker i park og hagedrift fra Vea – Norges grønne fagskole. Hun kommer fra Braathen Landskapsentreprenører, hvor hun blant annet jobbet med etablering av nyanlegg, ansvar for etableringsskjøtsel og skjøtsel i eldre anlegg.

– Det grønne, særlig i byene, har fått økt fokus i løpet av de siste ti årene. Blågrønne løsninger og overvannshåndtering er noe det snakkes om, og grønne tak og takhager er etterspurt. Jeg ser fram til å være med på bygge mange nye grønne tak sammen med Bergknapp. I tillegg skal vi ha fokus på skjøtsel. Vedlikeholdet er ofte et oversett område. Det brukes store summer for å etablere nye og flotte anlegg, men en glemmer at alt levende trenger å tas vare på for å ikke forfalle. Et bedre samarbeid og forståelse mellom planlegger og de som jobber ute i anleggene, er noe som burde vektlegges mere, sier Minde.