Geotekniker

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner (2017), og halvparten av de 7 700 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Veidekke - lokalt nærvær, skandinavisk styrke

Veidekke ASA har hovedkontor i Oslo og består av tre virksomhetsområder: Entreprenør, Eiendom og Industri. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Involvering gjennom tett samarbeid med kunder og leverandører optimaliserer prosjektgjennomføringen. God lokalmarkedskunnskap og evne til å dra veksler på konsernets samlede ressurser og kompetanse gjør Veidekke i stand til å finne de beste løsningene for alle involverte parter. Resultatet er effektiv drift og økt verdiskaping.

V-teknikk er Veidekkes kompetansesenter innenfor betongteknologi, forskaling, konstruksjons-teknikk, geoteknikk, planlegging, IP-VDC og ytre miljø. V-teknikk yter bistand til prosjektene når krevende oppgaver skal løses i både anbudsfasen og i produksjon. Enheten deltar også i forskning og utvikling, revisjon av Eurokoder og Norske Standarder samt kurs og opplæring.

Veidekke har en sterk økning av aktiviteten innen entreprenørvirksomheten og ser det som en stor styrke å ha egen intern spisskompetanse innen utvalgte viktige fagområder. V-teknikk består av 15 spesialiserte medarbeidere med solid erfaring i å bidra til at Veidekke kommer opp med gode og konkurransedyktige løsninger.

FirmaVeidekke Entreprenør, V-teknikk
FylkeOslo
Søknadsfrist26.04.2018

Veidekke Entreprenør AS - V-teknikk, ønsker nå å styrke teamet ytterligere med geoteknisk kompetanse. Du vil være en pådriver og rådgiver for kvalitet, produktivitet og gode prosjekttilpassede løsninger samt være sentral i forhold til å videreutvikle V-teknikk som et ressursområde i Veidekke.

Arbeidsoppgaver

  • Bidra til å utvikle gode løsninger for prosjektene
  • Være faglig støtte til prosjektene i tilbudsfasen og i gjennomføringen
  • Bidra med kursing og opplæring internt og delta i standardiserings- og bransjearbeid

Kvalifikasjoner

  • Utdanning på bachelor-nivå eller høyere
  • Relevant erfaring fra geoteknikk på land og/eller i sjøsoner
  • Være kreativ med hensyn til å finne gode og effektive løsninger
  • Gode samarbeidsevner. Både i forhold til å jobbe på tvers i organisasjonen samt for å bidra til et godt samarbeid med rådgivere som Veidekke engasjerer innen faget
  • God forståelse for entreprenørens behov og utfordringer
  • Pro-aktiv og løsningsorientert
  • Ansvarsbevisst og selvstendig

Veidekke tilbyr

Veidekke kan tilby deg medeierskap i form av aksjer som gir en unik og samlende bedriftskultur. Du vil oppleve stor grad av selvstendighet og frihet. Muligheter for å delta på arenaer hvor du kan påvirke både bedriftens og enhetens videre utvikling vil være en daglig foreteelse. Du vil være en del av et arbeidsmiljø som er løsningsorientert, kompetent og preget av engasjement og vilje. Glimt i øyet og god humor på arbeidsplassen er viktig. Dagene vil være svært varierende og dynamiske med gode muligheter for å bidra og utvikle også deg selv i ulike arbeidsmiljø.

Veidekke har konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger.

Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med Bønes Virik ved Eva Sandboe (909 67 644) eller Cathrine Sørensen (484 00 100).

Søknadsfrist: 26. april

Søk stilling

Vis flere stillinger: