Geotekniker, Mo i Rana

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

FirmaMulticonsult
FylkeNordland
StedMo i Rana
Søknadsfrist16.01.2019

Multiconsult region Midt har i dag ca. 230 ansatte. Region Midt har hovedkontor i Trondheim med avdelingskontorer i Steinkjer, Ålesund og Mo i Rana. Vi er organisert i 5 avdelinger; Geofag, Samferdsel & Infrastruktur, Bygg & Industri, Energi og Gjennomføring.

Avdeling Geo har pr. i dag 69 ansatte, og har fagseksjoner for Geoteknikk, Grunnundersøkelser, Miljøgeologi og Bergteknikk.

Som frittstående avdeling sikres et stort fagmiljø innenfor geofagene, med gode forutsetninger for faglig utvikling av medarbeidere og av metodikk. Multiconsult har en ambisiøs strategi, og vi er inne i en spennende periode med store forventninger til våre fagmiljøer både med hensyn på kapasitet, kompetanse og samarbeid på tvers i selskapet. Vi har frihet i forhold til å gjøre egne prioriteringer og satsninger, både lokalt i avdeling/seksjon og sammen med resten av geo-miljøet i hele Multiconsult.
Seksjon Geoteknikk består i dag av 33 medarbeidere. På grunn av stor og økende oppdragsmengde søker vi etter erfarne geoteknikere, for arbeid innen alle våre forretningsområder.

Som medarbeider på seksjon Geoteknikk vil du bli en del av et stort og spennende miljø med både bredde- og spisskompetanse innenfor geoteknisk prosjektering og rådgiving. Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Stillingsbeskrivelse
Du vil få varierte arbeidsoppgaver innen geoteknisk rådgivning og prosjektering. I de større integrerte prosjektene vil du samarbeide med de andre fagmiljøene i Multiconsult.

Oppgavene vil typisk være prosjektering av byggegroper (spunt, peler), jordskjelvanalyser, stabilitetsvurderinger i kvikkleireområder, geoteknikk i samferdselsoppdrag (stabilitet, setninger) og gjennomføring/oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser inkl. datarapportering. Det vil også være mulighet til å delta i prosjekter knyttet til marin geoteknikk og fundamentering av off-shore konstruksjoner.

For erfarne geoteknikere vil naturlige oppgaver være å inneha rolle som oppdragsleder, disiplinleder eller faglig leder i våre oppdrag. Du vil også kunne være ressursperson for geoteknikkfaget inn mot større tverrfaglige konsernoppdrag og større enfaglige geoteknikk-oppdrag samt være mentor for yngre medarbeidere innenfor faget. Vi har til enhver tid flere yngre geoteknikere som er i utvikling og trenger faglig støtte.

Avhengig av interesse, erfaring og kompetanse kan det være aktuelt å at du får oppgaver og ansvar innen fagutvikling av Multiconsults geotekniske kompetansenettverk. I tillegg legger vi til rette for aktiv deltakelse på eksterne fagfarenaer i form av kurs/foredrag og FOU-oppdrag som Multicosnult deltar i.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet sivilingeniør med spesialisering innen geoteknikk
 • Selvstendig og samarbeidsorientert
 • Ansvarsbevisst og initiativrik
 • Du ønsker å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • God norsk muntlig og skriftligfremstillingsevne
 • Relasjonsbygger
 • Opptatt av ny teknologi og utvikling

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig miljø som gir de gode løsninger for våre kunder og for oss
 • En kultur som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen
 • En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid
 • Deltagelse i landsdekkende kompetansenettverk
 • En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner
 • Mulighet for internasjonal prosjektdeltagelse
 • Moderne kontorlokaler
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 5 ukers ferie og fri i romjulen og påske
 • Bedriftsidrettslag med stor aktivitet
 • Firmahytter

For ytterligere informasjon ta kontakt med;

Seksjonsleder Geoteknikk Arne Vik; arne.vik@multiconsult.no, tlf: 73 10 62 14 / 920 31 083

Avdelingsleder Geofag Olav Årbogen; olav.aarbogen@multiconsult.no, tlf: 73 10 62 10 / 971 971 80

Søk stilling

Vis flere stillinger: