Bak fra venstre: Johan Martinsen, Christian Leuchars-Martinsen og Richard Martinsen Foran fra venstre: Pernille Martinsen Westlie, Pål Martinsen og Ane Berg Martinsen. Foto: Flexit

Generasjonsskifte på eiersiden i Flexit

Pål Martinsen som i dag eier alle aksjene i Flexit-konsernet, overdrar nå aksjemajoriteten til sine fem barn.

Dermed kommer nå Pernille Martinsen Westlie, Johan Martinsen, Richard Martinsen, Christian Leuchars-Martinsen og Ane Berg Martinsen inn på eiersiden i sin fars selskap, skriver Flexit i en pressemelding.

Martinsen beholder en mindre aksjepost fram til han fyller 67 år i januar 2024, men beholder majoriteten av stemmene på generalforsamlingen og kontrollerer fortsatt selskapet fram til da. Pål fortsetter også inntil videre som styreleder for konsernet.

Etter januar 2024 vil Johan Martinsen og Pernille Martinsen Westlie sammen ha flertallet av stemmene på generalforsamlingen. Det er inngått en aksjonæravtale som legger til rette for et fortsatt langsiktig eierskap i familien.

- Jeg er veldig fornøyd med at dette er løst på en god måte der alle er kommet til enighet og alle involverte er fornøyde. Barna har tatt gode initiativ og løst dette på en god måte seg imellom. Jeg vil takke alle gode kollegaer som jeg har jobbet sammen med i 40 år i Flexit, sier Martinsen i meldingen.