Geir Gule valgt som president i den europeiske stillasforeningen

I slutten av oktober ble Geir Gule valgt inn som president i den europeiske stillasforeningen, Union Europeicher Gerustbaubetribe (UEG).

Geir Gule

UEG er en sammenslutning av europeiske lands stillasforeninger. I dag er elleve land tilsluttet foreningen, som representerer over to tusen stillasbedrifter over hele Europa. I tillegg har foreningen 14 assosierte medlemmer. Dette er produsenter av stillaser og annet tilbehør og inkluderer de aller største produsentene av stillasutstyr i verden.

- Av det arbeidet UEG er engasjert i kan det trekkes frem to veiledere UEG har utarbeidet for bransjen. En «Practical Guideline» som illustrerer likheter og ulikheter for hvordan stillaser blir utformet og montert i de ulike medlemslandene. I tillegg har UEG akkurat ferdigstilt en veileder for risikovurdering for stillasbransjen. Denne skal forhåpentligvis lette arbeidet for mindre entreprenører i stillasbransjen I forhold til å etablere rutiner for arbeidet med risikovurdering, heter det i en pressemelding.

UEG ble stiftet i 2008, og skal representere stillasbransjen på europeisk nivå.

Geir Gule tar over som president etter Martin Angele fra Sveits. Stillasentreprenørenes forening (SEF) ble med i UEG i 2012 og har vært representert med Geir Gule som visepresident for teknikk, siden 2014.

Han har til sammen godt over førti års erfaring fra ulike deler av bransjen, både fra offshore/industri og fra bygg/ anlegg.

Etter godt over tjue år på Vestlandet, der han arbeidet innen offshore og industri har han de siste tjue årene arbeidet i Oslo innen bygg/anlegg. Han begynte først i Bautas (nå Ramirent), og har siden 2007 vært daglig leder i Christiania Stillas AS.

Geir Gule er forman for Stillasentreprenørenes forening (SEF) og paraplyorganisasjonen Korrosjons- isolerings- og stillasentreprenørenes forening (KIS), som hører inn under Norsk Industri I NHO.