Gausdal Landhandleri kjøper Snarum Bygg

Gausdal Landhandleri har besluttet å kjøpe 100 prosent av aksjene i Snarum Bygg AS i Vikersund.

– Selskapet har i flere år drevet under en franchisekontrakt med ByggTorget. Omsetningen i 2022 var på i underkant av 40 millioner kroner, heter det i en pressemelding.

Selger av selskapet er Dalund Holding AS, 100 prosent eid av Dag André Frøyd Lund.

Snarum Bygg startet opp tidlig på 90-tallet vog jobbet i det lokale byggevaremarkedet i Modum og omegn. Det er nå andre generasjon Lund som har drevet selskapet de siste 20 årene, og som nå selger.

– Dag André Frøyd Lund vil fortsette som varehusleder med ansvaret for virksomheten, heter det videre i meldingen.

Etter overtagelsen vil virksomheten omprofileres og etter hvert endre navn til Gausdal Landhandleri avd Vikersund, og således inngå i Gausdal Landhandleris ordinære selskapsstruktur.

– Satsingen er strategisk viktig for å posisjonere Gausdal Landhandleri for videre vekst i Viken. Området er vurdert å ha potensiale for ytterligere vekst. Logistikk- og distribusjonen vil innlemmes i Gausdal Landhandleris allerede omfattende logistikk og distribusjonssystem med 43 egeneide vogntog. Det vil bli etablert faste kjøreruter fra regionlageret på Jevnaker inn i regionenm, skriver selskapet.