Gausdal Landhandleri flytter

Gausdal Landhandleri AS flytter sitt store byggevareutsalg samt hovedkontor og hovedlager inn i nybygde lokaler på Hovemoen i Lillehammer kommune.

Ordfører Synnøve Brenden Klemetrud i Lillehammer vil foreta den offisielle åpningen torsdag 1. februar kl 0900. Det vil være ca 140 medarbeidere i Gausdal Landhandleri som nå får sin nye arbeidsplass på Lillehammer. I tillegg har Gausdal Landhandleri på samme eiendom allerede bygd lokaler som huser utsalg av andre typer varer knyttet til hus, hjem og byggevarer. Strai NorForm kjøkken og KikkInn Møbler og Interiør åpner samtidig. Megaflis åpner i løpet av våren. Det vil i dette byggetrinnet bli investert i bygningsmasse i størrelsesorden 100 MNOK. Det bygges i alt ca 11 300 m2 golvareal. Gausdal Landhandleri AS har som byggevarehandel en omsetning på over en halv milliard kroner og er landets desidert største frittstående byggevareutsalg. Det er 250 ansatte i virksomheten. I tillegg kommer et stort antall vikarer, ekstrahjelpere med mer. Virksomheten drives i dag fra åtte avdelinger i aksen Oslo til Dombås og arbeider fortløpende med å utvikle virksomheten med nye avdelinger og i nye markeder. I tillegg til å drive byggevarehandel, driver selskaper i Gausdal Land gruppen eiendomsutvikling dels for salg, dels for eget bruk og dels for utleie til eksterne leietakere. Også denne virksomheten er omfattende. Gausdal Landhandleri startet beskjedent sin virksomhet i Gausdal i 1938. Dagens eier - Torbjørn Seielstad - tok over i 1972 med en omsetning på 2.7 MNOK. Bare byggevarehandelen har mer enn 200 ganger doblet seg i den perioden Torbjørn Seielstad har eiet virksomheten. Virksomheten har en sunn økonomi og har i alle år drevet med overskudd. Dette muliggjør en ekspansiv utvikling også i de kommende år.

Du kan lese mer om det nye hovedkontoret og hovedlageret til Gausdal Landhandleri i Byggeindustrien nr. 1.