Gåsakiltoppen

Nævdalbygg

Nævdalbygg

HLM

HLM

OsBlikk

OsBlikk

TakVest

TakVest

GrahlMadsen

GrahlMadsen

Ved Gåsakilen på Søfteland i Bjørnafjorden kommune har Bono Bolig ført opp to byggetrinn med totalt
57 boenheter i rekkehus og blokker.

Fakta

Sted: Gåsakilen, Søfteland

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Bruttoareal: 4.800 kvadratmeter

Byggherre: Bono Bolig

Totalentreprenør: J H Nævdal Bygg

Arkitekt: HLM Arkitektur

Underentreprenører og leverandører: Betong: Thorsteinsen Entreprenør l Grunnarbeid: Tonny Tufte (med Stendal VVS som ue) l Elektro: Straume Elektriske l Sanitær: Grevstad & Tvedt l Leverandør av avfallsløsning: Strømbergs l Lekeplass: Kompan Norge l Flislegger: Murmester Thormod Gral-Madsen l Maler: Bergen Malerservice l Trapper: Trapperingen l Vinduer: NorDan l Taktekker: Tak Vest l Blikkenslager: Os Blikk og Fasade l Precut: ARE Treindustrier l Garasjeport: Portmakeren l Lås og beslag: Låssenteret l Rekkverk: Smihuset l Dører og materiell: Neumann Bygg l Sportsboder med netting: Garda Sikring

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Prosjektet er tegnet av HLM Arkitektur og ført opp i delte totalentrepriser. J H Nævdal Bygg har hatt entreprise på tømmer. Samlet areal er på 4.800 kvadratmeter, fordelt på tre rekkehus og tre blokker. Byggestart var på vinteren 2021, og kjøperne tok over boligene våren 2023.

Prosjektleder Nils-Olav Trellevik Vågenes i J H Nævdal Bygg forteller at byggingen gikk greit. Han sier at alle fag er prosjektert i BIM.

Prosjektleder Hans Olav Knutsen i Bono Bolig sier at prosjektet omfatter tre rekkehus med totalt 21 boliger og tre blokker med totalt 36 leiligheter. Rekkehusene er på 110 kvadratmeter, mens leilighetene varierer fra 60 til 90 kvadratmeter. Standarden er god og kjøperne hadde muligheter for tilvalgsløsninger.

Prosjektet ligger på et høydedrag, noe som gir gode solforhold. Alle boligene har balkonger, terrasser eller markterrasser. Leilighetene har universell utforming, med tilkomst via heis. Beboerne har felles uteområder, to lekeplasser og Grendahuset. Prosjektet er barnevennlig og ligger nær turterreng.

Det er gangavstand til Søfteland sentrum. Beboerne i rekkehusene kan parkere ved boligen eller i et parkeringsanlegg som ligger midt på området. Beboere i leiligheter kan parkere i et underjordisk parkeringsanlegg.

Grendahuset

Midt i prosjektet ligger et felles bygg med forsamlingsrom, fullverdig kjøkken og en leilighet. Bygget skal bidra til fellesskap og økt livskvalitet og er egnet for blant annet styremøter, nabolagsfester, gaming og konfirmasjoner. Leiligheten kan leies ut til besøkende gjester.

Naturen står frem

Arkitekt Gjøran Dørheim i HLM Arkitektur forteller at prosjektet består av en varierende bygningstopologi som omkranser et fellesskapstun.

– Vi har prøvd å holde bygningene i nøkterne farger og latt naturen rundt prosjektet stå frem. Det er ulike farger rundt vinduer og dører. For oss har dette vært et prosjekt som har gått veldig greit, sier Dørheim.

Viftekonvektorer

Prosjektet er planlagt og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med NIBE viftekonvektorer på gulv. Boligene er i energiklasse A og har balansert ventilasjon.

Tomten er på 15,3 mål og har fjellgrunn. Byggene er sikret mot radon med membran og brønner. Noen trær er tatt vare på.

Både rekkehus og blokker er rektangulære. Rekkehusene har bærende konstruksjon av tre, mens blokkene har stålsøyler og hulldekker. Takene er tilnærmet flate, isolert og tekket med asfaltbelegg.

Rekkehusene har i hovedsak liggende og noe stående trepanel av tradisjonell type. På blokkene er det mindre, stående panel med høyder tilpasset vindushøyder, samt innslag av liggende panel. Alt trepanel er behandlet med svart impregnering og vil gradvis få en grålig patina. All endeved er malt med pensel.

I boligene er det trestavs parkett og flis på gulv, vegger av gipsplater og stålstender og himlinger av gips. I fellesområder er det systemhimlinger.

Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 300 millimeter i takene. Vinduer har en U-verdi på 0,82. Alle boligene er trykktestet og alle har en luftveksling per time på under 0,6.

Det er nedkast for søppel i flere fraksjoner to steder på tomten.

Da byggeaktiviteten var på topp var 30 personer med. Gåsakiltoppen er ført opp uten fraværsskader.

Prosjektet er også planlagt for et tredje byggetrinn.


Flere prosjekter