Gardertoppen Panorama

Her fra stuen. Foto: PrivatmeglerenFoto: PrivatmeglerenFoto: PrivatmeglerenSå stilfullt kan et kjøkken bli. Foto: PrivatmeglerenFoto: PrivatmeglerenFoto: PrivatmeglerenFoto: PrivatmeglerenFoto: PrivatmeglerenLekre fliser på badet. Foto: PrivatmeglerenRomslige balkonger. Foto: Privatmegleren
Picasa
Unilamp

Unilamp

Det nye boligprosjektet som Realbygg AS har satt opp på Gardertoppen i Fetsund, har flott utsikt over Glomma og Øyeren.

Fakta

Sted: Fetsund

Prosjekttype: Boliger

Kontraktsum uten merverdiavgift: 155 millioner kroner

Byggherre: Øie Eiendomsutvikling

Prosjektleder: Prodecon

Totalentreprenør: Realbygg

Arkitekt: TAG arkitekter

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIBr: Firefly l RIBfy, RIA: Norconsult l RIB: Penta
Con l RIB fasade: Ingeniørplan l RIG: Løvlien Georåd

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Nordby Maskin l Teglmuring, puss og flis: Mjøndalen Mur og Puss l Kjerneboring: AIP maskin & Betong l Ventilasjon: Ingeniør Oddbjørn Hagen (del av Energima) l Parkett og listverk: Parkettpartner l Maler: Bygg & Mal l Tekking: Hesselberg tak l Rør: Høland Rør l Råbygg: Con-Form l Ståldører: Daloc l Lås og beslag: Lås og sikring l Innerdører: Easydoor l Branntetting: Byggimpuls l Kjøkken og garderober: Drømmekjøkkenet l Tømrer: LP Bygg l Elektro: Elektro Kontakten l Himlinger: Modulvegger Oslo l Vinduer: Norgesvinduet l Badekabiner: Part l Aludører: Noractor l Balkongrekkverk: GBS l Belysning: Unilamp Norden

I september 2018 startet Realbygg med rivearbeider av gamle Gardarheim sykehjem og to eldre tomannsboliger. Måneden etter begynte byggingen av fire nye boligblokker, som har felles parkeringskjeller med plass til samtlige 55 leiligheter. Den siste leiligheten ble overlevert i starten av mars i år.

– I komplekset er det to mindre leiligheter på 40 kvadratmeter, mens gjennomsnittet er på mellom 80 og 90 kvadratmeter. En av leilighetene er på 160 kvadratmeter, sier prosjektleder Andreas Grepperud i Realbygg AS til Byggeindustrien.

Leire og fjell

Den ene halvdelen av tomta består av leire, mens den andre halvdelen er fjell.

– Bunnplaten under p-kjelleren er delt i to. Den ene halvdelen er 70 centimeter tykk, mens resterende plate på fjell er 16 centimeter tykk. Gode geotekniske undersøkelser har gjort arbeidet forutsigbart. Vi har ikke møtt noen overraskelser underveis, sier Grepperud.

Gode takterrasser

Blokkene er satt opp med plattendekker med leilighetsskiller i betong. Den utvendige fasaden er tegl og royalimpregnert panel. Tre av blokkene har fire etasjer, mens den ene blokka har tre etasjer. Den øverste etasjen er inntrukket på alle blokkene, slik at leilighetene på toppen har gode takterrasser.

Ifølge Grepperud, har leilighetene god standard, med blant annet kjøkken fra Drømmekjøkkenet, enstavs- og trestavsparkett og store vindusflater.

Vannbåren varme

– Det er vannbåren varme i alle rom, foruten baderommene som har elektrisk oppvarming, sier Grepperud.

Han understreker at det har vært et godt samarbeid både med byggherre og underentreprenører.

– Dette er det første prosjektet vi bygger for Øie Eiendomsutvikling AS, som er en stor og seriøs aktør på Romerike. Det har vært et hyggelig samarbeid. I henhold til rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen, måtte vi også istandsette den gamle militærstillingen Fetsund Batteri fra 1900, sier Grepperud.

Utsikt og lys

Det er TAG arkitekter som har tegnet Gardertoppen Panorama. Arkitekt Morten Longum, skriver i en e-post til Byggeindustrien at ønsket var å få et prosjekt som passer godt inn i landskapet på Gardertoppen, og som utnytter de kvalitetene som tomta har med utsikt og lys.

– Boligene har fått gode balkonger, som sammen med gjennomarbeidede planløsninger skal sikre god bokvalitet, skriver Longum.

Tegl og tre

Bygningene har fasader i en variasjon i teglstein og tre.

– Det varme treet skal stå som en kontrast mot den tunge teglsteinen, og dele opp volumene slik at de ikke virker ruvende. Den kombinerte materialbruken skal sikre et spill i uttrykk som gjør bygningene interessante, skriver Longum.

Toppetasjene er delvis trukket inn, noe som gir store takterrasser og reduserer samtidig høydevirkningen av bygningen.

– Dette har vært en viktig premiss, og vi har sammen med kommunen kommet frem til omforente løsninger som vi er veldig godt fornøyd med, skriver Longum.


Flere prosjekter