Gjermund Langslet (fra venstre), prosjektleder, Porsgrunn Utvikling AS, Frederic Kristoffersen, adm. dir. Pancom AS, Skulle Wærstad, daglig leder Porsgrunn Utvikling AS og Hotti Dang Ho, adm. dir. Pancom Property AS.
Gjermund Langslet (fra venstre), prosjektleder, Porsgrunn Utvikling AS, Frederic Kristoffersen, adm. dir. Pancom AS, Skulle Wærstad, daglig leder Porsgrunn Utvikling AS og Hotti Dang Ho, adm. dir. Pancom Property AS.

Går sammen om å utvikle ny næringspark i Porsgrunn

Moheim Næringspark skal utvikles til å bli et handels- og opplevelsesområde. Bærekraft og grønn innovasjon er sentrale verdier i områdeutviklingen, ifølge utbyggeren.