Går mot nytt stabilt boligår - men igangsettingen bør opp

Det norske boligmarkedet har de par siste årene vært mer stabilt enn noen gang i nyere tid, og det meste tyder på at dette trendbildet forsetter også inn i det nye tiåret. Hvordan det ser ut noe frem i tid er mer usikkert, men igangsettingstallene for det kommende året vil gi en god pekepinn på hvordan markedet blir enda et par år lenger frem i tid.

Det meste tyder altså på at vi også i 2020 får et nok «kjedelig» boligår. Det er selvsagt i all hovedsak en veldig positiv ting. Vi ligger an til å få en jevn lav prisstigning, som tyder på et marked i balanse, med passe forhold mellom tilbud og etterspørsel. Dette ser ut til å være trenden over store deler av landet også, men som vanlig med noe mer press i og rundt de store byene.

Både salgstallene av nye boliger og prisutviklingen vil sannsynligvis bli en noenlunde kopi av året som nå er i ferd med å ebbe ut, om da ikke noe spesielt skulle skje. Her på hjemmebane er det lite sannsynlig med de store jordskjelvene som vil kunne ryste markedet ut av balanse. Vi har en solid og stabil økonomi overordnet sett, noe som igjen gir en lav arbeidsledighet, og det meste tyder på at rentetoppen er nådd. Befolkningsveksten er relativt lav historisk sett, men det er selvsagt en god del mobilitet inn mot de store byene.

Momentet som er i ferd med å bygge seg opp til å bli det store usikkerhetsaspektet om vi ser noe lenger forbi 2020, er nivået på igangsettingstallene av nye boliger. Da Boligprodusentenes Forening i forrige uke la frem salgs- og igangsettingstallene for november og 2019 så langt, viste salget en nedgang på fem prosent for året så langt sammenlignet med samme periode i fjor. Men samtidig var det en nedgang i igangsettingen på 12 prosent så langt i år sammenlignet med samme periode i 2018. Dette er en kraftig nedgang. Bare ett år har vi hatt svakere igangsettingstall de siste ti årene, og det var i 2013. Om dette er en trend som fortsetter vil det selvsagt slå ut på tilbudssiden to til tre år frem i tid. Man må rett og slett opprettholde et visst nivå på igangsettingen om man skal klare å holde en god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Spesielt er mange bekymret for igangsettingen i Oslo som har gått ned den senere tiden. Her vil etterspørselen være jevnt høy i all overskuelig fremtid, og får man en ubalanse med for få tilgjengelige enheter i markedet vil prisene gå opp. Det er dermed viktig at man klarer å få regulert nok tilgjengelige tomter slik at muligheten for å sette i gang nye utbygginger er tilgjengelig. Dette er noe man rett og slett må se på for å opprettholde et stabilt marked. Ingen er tjent med de store svingningene i aktiviteten.