Morten R. Johansen startet i OSU i begynnelsen av november. Foto: Katrine Lunke
Morten R. Johansen startet i OSU i begynnelsen av november. Foto: Katrine Lunke

Går fra Nordr til OSU

Morten R. Johansen (62) går fra kundeansvarlig i Nordr til å bli leder for ettermarked i OSU.

Johansen har vært ansvarlig for kunder og ettermarked i nesten ti år. Først som ettermarkedsansvarlig i Veidekke Eiendom fra 2014. Da selskapet ble solgt og endret navn til Nordr i 2020, fortsatte han her som kundeansvarlig. Siden han startet sin yrkeskarriere i 1974 har han blant annet jobbet ti år som markedssjef i Gunnar T. Strøm og vært daglig leder i Malthe Winje Eiendom i ti år. Nå er han på plass i OSUs lokaler i Barcode i Bjørvika.

– Morten har den kompetansen og erfaringen vi trenger for å ta godt vare på kundene våre etter at de har kjøpt fra oss. Vi har nå hele 785 leiligheter som fortsatt dekkes av vår garantiordning. Da er vi avhengig av at alt som dukker opp av spørsmål og mangler blir håndtert på en god og effektiv måte, sier administrerende direktør Lars Holm i OSU i en pressemelding.

– Jeg har fulgt med på OSU og utviklingen av Bjørvika helt fra starten, og er veldig imponert over det arbeidet som er gjort. Nå som denne muligheten dukket opp, så kunne jeg ikke si nei. Dette er en jobb som treffer hundre prosent på min kompetanse, erfaring og interesser. Når det i tillegg er en seriøs utbygger og Norges mest spennende prosjekt, så var valget lett, sier nyansatte Morten R. Johansen i samme melding.