Julie Rønning Indrelid (t.v.) og Ann-Elin Thunhaug går inn i nye stillinger som prosjektledere i Drammen Helsepark i januar 2023. Foto: Jørn Grønlund

Julie Rønning Indrelid (t.v.) og Ann-Elin Thunhaug går inn i nye stillinger som prosjektledere i Drammen Helsepark i januar 2023. Foto: Jørn Grønlund

Går fra HRP og COWI til Drammen Helsepark

Ann-Elin Thunhaug går fra HRP og Julie Rønning Indrelid kommer fra COWI og går inn som prosjektledere i Drammen Helsepark.

– For oss er det viktig å rekruttere de beste hodene. De som brenner for eiendomsutvikling og som vil være med oss på å utvikle en ny arena for samhandling for helsesektoren. Det har vi lykkes med gjennom rekruttering av Ann-Elin og Julie. Her får vi to prosjektledere vi vet trives med stort ansvar og nye utfordringer. De får ansvar for å utvikle planlagte bygg frem til overlevering til leietakere, sier administrerende direktør Gøril Bergh i en pressemelding.

Ann-Elin Thunhaug kommer fra det HRP.

–Hun har lang og bred erfaring fra eiendomsbransjen. I januar bytter hun ut kontorplassen på Spor-X i Drammen. Der jobber hun blant annet som prosjektleder for Drammen Tinghus med Statsbygg som oppdragsgiver. Tinghuset er under bygging på den gamle Park-tomta ved Ypsilon. Nå går hun til nye oppgaver som senior prosjektleder i Drammen Helsepark, heter det i meldingen.

– Drammen Helsepark er mye mer enn næringsbygg. Prosjektet er stort og samfunnsnyttig. Her handler det om byutvikling, næringsutvikling og betydning for samfunnet langt ut over andre utbyggingsprosjekter jeg kjenner til, sier Thunhaug.

Julie Rønning Indrelid kommer fra rådgiverbransjen. De siste syv årene som prosjekt- og seksjonsleder for COWI i Oslo. Der har hun blant annet jobbet med det nye regjeringskvartalet. Hun er utdannet innen finans og master i eiendomsutvikling fra NTNU. Hun er fra Hokksund og bor i Lier.

– I helseparken kan jeg kombinere erfaring, utdanning og interesser på en unik måte. I tillegg er det et ambisiøst og krevende prosjekt. Det handler også i stor grad om stedsutvikling. Jeg gleder meg til å forme starten på den nye fjordbyen. Jeg kan ikke tenke meg en mer spennende jobb på Østlandet, sier Indrelid.

Gøril Bergh tok over som administrerende direktør i Drammen Helsepark i mars 2021. Nå bygger hun opp organisasjonen som skal gjennomføre prosjektet. Nylig startet Cecilie Eidslott som markedsdirektør. Jon Christian Simenstad har fulgt prosjektet hele veien siden etableringen av selskapet i 2017.

– Vi har store ambisjoner. Utbyggingen av helseparken planlegges i ulike byggetrinn. Første byggetrinn planlegges ferdigstilt I 2025. Det kan bli på over 40.000 kvadratmeter, sier Bergh.