Kostnadsvekst utsetter boligbygging og store prosjekter, noe som kan få negativ betydning for sysselsetting og verdiskaping over hele landet - og bremser nødvendige klimatiltak. Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg skal drøfte temaet med andre ledere i bransjen under Arendalsuka. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Kostnadsvekst utsetter boligbygging og store prosjekter, noe som kan få negativ betydning for sysselsetting og verdiskaping over hele landet - og bremser nødvendige klimatiltak. Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg skal drøfte temaet med andre ledere i bransjen under Arendalsuka. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Galopperende kostnadsutvikling bekymrer

Flere ledere uttrykker sin bekymring over det som nå skjer i bygge- og eiendomsbransjen.