Fylkesordfører Anne Gine Hestetun vil at norske entreprenører bør kunne bygge store samferdselsprosjekter som Sotra-sambandet. Foto: Ole Harald Dale

Gagner fellesskapet at norske entreprenører kan bygge Sotra-sambandet

Ved åpningen av Vestlandske Bygg og Anleggsdag i Bergen var fylkesordfører Anne Gine Hestetun meget klar på at det er viktig at ikke bare store utenlandske entreprenører skal kunne bygge store norske samferdselsprosjekter.

Hestetun sa at vi må sette krav til oss selv slik at norske aktører kan regne på, gi tilbud på og gjennomføre prosjekter som Sotra-sambandet. Det vil være med å utvikle norske arbeidsplasser innen både yrkesfag og ingeniørfag, noe som vil gagne det norske felleskapet.

For å få dette til tror hun det er viktig at nasjonen ser på virkemiddelapparat som gjør at næringen kan komme på banen, slik at bunnlinjen ikke havner havne i Kina.

Hestetun oppfordret det hun mener er en mannsdominert næring til å få inn langt flere kvinnelige ansatte.

Hun sa at bygg og anlegg er en viktig næring og oppfordret den til å være aktiv, tydelige og sette ned foten om nødvendig.