Lærer på byggfag Thomas Gruer i el-gravemaskin. Foto: Tvedestrand videregående skole
Lærer på byggfag Thomas Gruer i el-gravemaskin. Foto: Tvedestrand videregående skole

Ga 45 millioner til elektriske anleggsmaskiner i fjor

Tilskudd til elektriske gravemaskiner, hjullastere, feiemaskiner, traktorgressklippere og renovasjonskjøretøy. Dette er blant noen elektriske anleggsmaskiner Miljødirektoratet ga tilskudd til i fjor gjennom sin støtteordning «Klimasats».