Fyrstikkalléen 1

Fyrstikkalleen 1, fotodato 6.5.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien Fyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFyrstikkalleen 1, fotodato 6.5.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien Fyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFyrstikkalleen 1, fotodato 6.5.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien Fyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFyrstikkalleen 1, fotodato 6.5.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien Fyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFyrstikkalleen 1, fotodato 6.5.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien Fyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFyrstikkallen 1, Helsfyr, fotodato 6.5.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Picasa

Vedal Entreprenør AS har i en samarbeidsentreprise satt opp tre, store næringsbygg på Helsfyr i Oslo.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Næring/kontorbygg

Totalentreprise i samarbeid: Vedal Entreprenør

Byggherre: Fyrstikk Holding AS

Kontraktsum eks. mva.: 915 millioner kroner

BTA: Cirka 40.000 kvadratmeter

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIV, RIVA, RIEn, RIM, RIBfy, ITB-koordinator, BREEAM AP: Erichsen & Horgen l RIB: Djerving l RIE: Rejlers Norge l RI teglfasader: Ingeniørplan l RI heis: Move Consultancy l RI kjøkken: Storkjøkkenutvikling l RIBR: Fokus Rådgivning l RIG, RIA, RI samferdel og konstruksjon: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Glass/aluminiumsarbeider: Bolseth Glass l Oppmåling/utstikking: Nerdrums Oppmaaling l Stillas: Oslo Stillasutleie l Rivning: Øst-Riv l Grunnarbeider: Håkanes Maskin l Plasstøpt betong: Stenseth & RS l Sandwichelementer: Huurre Norway l Prefab/plasstøpt: Norske Bæresystemer og Elementmontasje Vest l Teglforblending: Murmester Rolf Holm l Flisarbeider: Pussmester l Murerarbeid: Mjøndalen Mur & Puss l Tømrerarbeid: SLS Montasje l Dør/vindumontasje: Dør og Vindu Montasje l Tribune og hyller: Hoff Snekkerverksted l Lås og beslag: DormaKaba Norge l Systemhimlinger: Acusto l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Ståldører: Brann & Sikkerhetsforum l Kontorfronter: Moelven Modus l Glassfelt/aludører: Profilteam l Kantinekjøkken: Berg & Dahl l Brannisolering: Albanor Isolering l Kjerneboring: Marbre Eiendom l Solavskjerming: Nerligruppen l Fuging: Fugemesteren l Minikjøkken: Crown Imperial Norway l Foliering: Focus Neon l Porter: Hørmann l Rullegitter: Olar Portconsult l Branngardiner: Jet Bramo l Foldevegger: Saxi Norge l Karuselldører: Boon Edam l Blikkenslager: Storo Blikkenslagerverksted l Ståltrapper: nytrapp.no l Glassrekkverk: Weberg Prosjekt l Glassbokser: Glassmester Rolf Berglund l Taktekking: Hesselberg Tak l Sedum: Blomstertak l Gulvsparkling: Oslo Epoxybelegg l Malerarbeid: Bygg & Mal l Parkett: Bo Andren Norge l Byggbelegg: Byggbelegg Elvestad l Fasadevasksystem: Noracon l Elektro: Powertech l Mobilnett: UB Connect l Rør: Assemblin l Brønnpark: Båsum Boring l Ventilasjon: Haaland Klima l Heis: Reber Schindler Heis l Landskapsarbeider: Tranby l Garderobeskap: AJ Produkter l Byggrenhold: ARK Service l Dispensere og garnityr: NorEngros Johs Olsen l Kranarbeider: Skoveng Kranservice

– Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom JB Ugland Eiendom AS, Otterlei Group AS og Vedal AS, hvor Vedal har vært involvert med hele sin organisasjon som eier, byggherre og entreprenør.  –Vi har håndtert overordnet styring, prosjektledelse og gjennomføring, sier prosjektleder Lars Dybvik i Vedal Entreprenør AS til Byggeindustrien.

Han fremhever at det har vært et veldig godt samarbeid med samtlige involverte.

– Denne samarbeidsformen muliggjør en optimalisering av prosjektet gjennom hele prosessen, sier Dybvik.

På tomta der det nye bygget er satt opp, sto det et eldre næringsbygg. Rivningen av dette startet Vedal Entreprenør med i juni 2017.

– Rundt fire måneder senere var vi i gang med grunnarbeidene til det nye bygget, sier Dybvik.

De nye næringsbyggene ligger tett mot Strømsveien, og gir et massivt, men flott inntrykk. Det er lagt mye arbeid i fasadeuttrykket, som består av halvsteins tegl. Fasaden er satt opp av Murmester Rolf Holm.

– Selskapet deltok aktivt i prosjektering for å optimalisere entreprisen. De begynte å mure den første steinen i desember 2018, og fullførte teglfasaden tolv måneder senere, sier prosjektlederen.

Stål og betong

Fyrstikkalléen 1 har et prefab bæresystem i stål og betong. Mellom byggene er det glass- og aluminiumsfasader som binder de tre hovedbyggene sammen.

– Alle byggene har avkuttede hjørner som er murt i tegl. Dette er løst med en bakenforliggende vinkel i hver etasje som teglsteinen hviler på, sier Dybvik.

Krevende logistikk

Han sier at det har vært en krevende logistikk i prosjektet.

– Det er et stort prosjekt på en liten tomt. Men vi har brukt et digitalt logistikksystem for booking av krantid, lossesoner og leveranser, som har vært til god hjelp, sier Dybvik.

Byggene har syv, åtte og ti etasjer i tillegg til parkeringskjeller i U2. I U1 er det kantine, treningsrom, møterom/senter og sykkelparkering.

– Statens lånekasse for utdanning overtok deler av lokalene den 1. april. I løpet av våren skal Statens vegvesen og Arbeids- og velferdsdirektoratet flytte inn i Fyrstikkalléen 1, opplyser Lars Dybvik.

Komplekst arkitektarbeid

Det er Kristin Jarmund Arkitekter som har stått for det arkitektoniske arbeidet med Fyrstikkalléen 1 – et prosjekt som markerer seg tydelig som startpunktet i rekken av næringseiendommer som de siste årene er utviklet langs Strømsveien, fra tunnelåpningen ved Etterstad i syd til Ring 3 i nord.

– Det nye anlegget i Fyrstikkalléen 1 (FA 1) opptrer sammen med Helsfyr Panorama som markører i hver sin ende av næringsrekken langs Strømsveien, og er således med på å begrunne en annen og mer dynamisk utforming enn den repeterende lamellbebyggelsen som denne rekken for øvrig er preget av, sier sivilarkitekt MNAL og assosiert partner i Kristin Jarmund Arkitekter, Geir Messel, til Byggeindustrien.

Målet var å skape et mest mulig attraktivt og robust prosjekt, som gjennom sin utforming og eksponerte plassering kan rettferdiggjøre en høy utnyttelse av eiendommen.

– Prosjektet fremstår som et landemerke i området gjennom sine arkitektoniske kvaliteter, samtidig som det tar hensyn til det eksisterende bygget på tomten og den nærliggende boligbebyggelsen på Etterstad, sier Messel.

Prosjektet har en klassisk, enkel og karakterfull komposisjon, ifølge sivilarkitekten.

– De enkle volumene med sin skulp-turale hjørneutforming, er satt sammen til en enklave på tre enheter, og fremstår som et helhetlig arkitektonisk anlegg sammen med eksisterende FA 3, sier Messel.

Utsikt over byen

Tomtens plassering i bybildet gir en fantastisk utsikt over byen og fjorden. De tre byggenes fasader er orientert slik at det oppnås optimale utsynsforhold fra den enkelte arbeidsplass, og det er minimumsavstand på åtte meter mellom bygningene.

– Anlegget er utformet slik at dagslys ivaretas både fra øst og syd-sydvest inn mot tomtens sentrale område. Videre er anlegget utformet slik at et maksimalt omfang av ytterveggene er orientert mot friluft, og ikke mot innvendige lysgårder, sier Messel.

Fasadene er kledd med teglforblending, med innslag av relieff-flater. Alle byggene har visuelt avkuttede hjørner, og har svakt tiltede yttervegger. Disse har også fått teglrelieff for å forsterke volumoppbyggingen.

– Utvendig solavskjerming er integrert i bygningenes arkitektoniske uttrykk, og ligger skjult i mellom klimavegg og teglforblending, sier sivilarkitekten.

Amfiet innvendig

Tomten faller med cirka en etasjes høydeforskjell i nord-syd retning.

– Dette har gitt oss mulighet til å forme en dobbelthøy, felles etasje som faller med et amfi fra inngangsplanet ned til plan U1 der kantinen er lokalisert. Løsningen gir en spektakulær romlig virkning med åpenhet og sikt tvers gjennom bygget, ned i kantinen og ut i det grønne parkrommet foran kantinen, forklarer Messel.

Adkomst

De tre bygningsvolumene er gruppert rundt et samlende, felles inngangsplan med hovedatkomst fra et utvendig adkomsttorg som deles med eksisterende bygg FA 3.

– Adkomsttorget kan nås med bil fra Svovelstikka. Adkomst til parkeringsanlegget er opprettholdt der den er i dag, mot eksisterende bygning. Rampen vil være felles for eksisterende anlegg og ny parkeringskjeller. Adkomst til parkering og varemottak er lagt i trasé under bygningsvolumene B og C på plan U1, sier Messel.

Han sier avslutningsvis at de største utfordringene har vært relativt store åpninger i teglforblending, som har krevd nøye og grundig prosjektering av alle aktører i forhold til bæring, plassering av teglbjelker med mer.

– Solid arbeid

– Det har vært en lang prosess for å finne riktig type stein i forhold til trykkfasthet, fuktinnhold, farge/format samt økonomiske forhold, sier Messel, som vil gi honnør til totalentreprenøren Vedal Entreprenør AS og de andre som har vært involvert i prosjektet.

– Byggene har fått en veldig bra finish, og det er gjort et solid arbeid av Vedal Entreprenør AS med sine underentreprenører, sier Messel.


Flere prosjekter