Fylkesordfører Arne Thomassen i Agder er bekymret over at man vurderer trefelts vei mellom Oslo og Stavanger. Foto: Agder fylkeskommune

Fylkesordfører Arne Thomassen i Agder er bekymret over at man vurderer trefelts vei mellom Oslo og Stavanger. Foto: Agder fylkeskommune

Fylkesordfører i Agder krever firefelts vei mellom Oslo og Stavanger

– Jeg blir veldig bekymret når samferdselsministeren nå vurderer om det skal satses på trefelts vei mellom Oslo og Stavanger. Jeg mener det er fullstendig uaktuelt, sier fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen (H).