LPO Arkitekter/WSP NorgeIllustrasjon: LPO Arkitekter/WSP NorgeLPO Arkitekter/WSP Norge

Fylkesmannen vil stanse boligutbygging, men utbygger og kommune mener prosjektet ikke kan stoppes

Fylkesmannen i Agder forsøker å stanse planer om 300 boliger på Hamrevann i Kristiansand, men både kommune og utbygger mener det ikke finnes lovhjemmel.

Det skriver Fædrelandsvennen i en artikkel på sine nettsider.

11. desember venter utbygger Hamrevann AS å få første delfelt, med 300 boenheter, godkjent i bystyret i Kristiansand.

Fylkesmannen mener boligområdet vil generere økt biltrafikk, og har reist innsigelse mot planene.

Utbyggers advokater mener Fylkesmannens innsigelse kommer for sent, og i et brev til Fylkesmannen fra plan- og bygningssjefen i Kristiansand heter det også at «kommunens vurdering av nevnte innsigelse er at den ikke har hjemmel i lov».

– Vi mener plan- og bygningsloven er tydelig på at innsigelsen skulle vært reist tidligere, da kommuneplanen for Hamrevann ble vedtatt i 2016. I brev til Fylkesmannen har vi bedt dem frafalle sin innsigelse, fordi vi mener den ikke er i tråd med lovens bestemmelser, bekrefter planleder Eirik Heddeland Martens i Kristiansand kommune overfor Fædrelandsvennen.

I plan- og bygningslovens paragraf 5 heter det at «Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det kunne ha vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år.»