- Fylkesmannen har forsinket miljøvennlige boliger med tre år

Innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland skal ha forsinket et nullutslippsbolig-prosjekt i Bergen med tre år.

Det er direktør Kjetil Helland i Bybo AS som hevder dette overfor Fanaposten.

Ifølge avisen har det vært stor politisk vilje til å få gjennomført miljøboligprosjektet på Ådland i Bergen.

Men det har vært umulig å komme videre i prosjektet, fordi Fylkesmannen har opprettholdt sin innsigelse.

Nå har Bybo AS likevel startet opp planarbeidet for prosjektet, til tross for at det endelige svaret lar vente på seg.

En av hovedårsakene til at Fylkesmannen fremmet innsigelse, er det de mener er et manglende kollektivtilbud i området.

Det er ventet at den endelige avgjørelsen fra Miljøverndepartementet kommer tidlig på nyåret, men tiltakshaveren Bybo AS har ikke tid til å vente på den endelige godkjenningen fra myndighetene. Nå har de satt i gang med detaljregulering.

– Det haster veldig med å komme i gang. Innsigelsen fra Fylkesmannen har ført til tre års stillstand som vi gjerne skulle vært foruten. Det som er viktig med denne utbyggingen er at vi skal høste erfaringer for denne typen bygg i fremtiden. For forskningsprosjektet som disse boligene er en del av, haster det med å gjøre seg disse erfaringene, sier Helland til Fanaposten.

Bybo er partner i forskningsprosjektet The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) i Trondheim.

Ifølge oppstartbrevet fra Bybo skal det tilrettelegges for 500-800 nullutslippsboliger med ulike størrelse i lavblokk og tett-lav bebyggelse.