Kalkholdig grunn gjør Bunestoppen til en nøkkelbiotop for rød skogfrue i Norge. Mange venter i spenning på om den viser seg også i år. Foto: Marith Gullbekk Markussen
Kalkholdig grunn gjør Bunestoppen til en nøkkelbiotop for rød skogfrue i Norge. Mange venter i spenning på om den viser seg også i år. Foto: Marith Gullbekk Markussen

Funn av sjelden orkidé kan stanse byggingen av 120 boliger

Den sjeldne orkideen rød skogfrue har utløst en konflikt om bygging av 120 boliger i Bamble. Overvåkingsorganet ESA skal nå granske om kommunene i tilstrekkelig grad vektlegger biologisk mangfold i byggesaksbehandlingen.