<p></p><p>– Det store deltakelsen viser både behov og engasjement for å sette søkelys på sikre løft i bygg og anlegg, sier styremedlem Trond Fossheim (t.v) og styreleder Hermod Petterson i Kranteknisk Forening. Foto: Svanhild Blakstad</p>Det var mange spørsmål fra salen da Anne Sørum fra Arbeidstilsynet holdt et innlegg om kompetansebevis og sikker kommunikasjon for utenlandske og fremmedspråklige arbeidstakere. Foto: Svanhild BlakstadDet var stor interesse for det sjette SLBA-forum i regi av Kranteknisk forening. Foto: Svanhild BlakstadDeltakerne på Sikre løft i bygg og anlegg. Foto: Svanhild Blakstad

Fullt hus da kranfolket samlet seg om sikre løft i bygg og anlegg

Interessen og engasjementet er stort for å få ned antall uønskede hendelser og ulykker ved bruk av kran og løfteutstyr.

Nærmere 60 deltakere var samlet i Vika Atrium i Oslo tirsdag da Kranteknisk Forening (KTF) for sjette gang arrangerte sitt forum Sikre løft i bygg og anlegg (SLBA).

Forumet er en møteplass for entreprenører, byggherrer, HMS-ledere, byggeledere, kranførere, og jobber for å ivareta god HMS ved gjennomføring av løfteoperasjoner innen bygg og anleggsbransjen.

– Som forening har vi tidligere vært mest opptatt av det tekniske, forskrifter og krav. Bakgrunnen for at vi etablerte SLBA i 2016 er at ulykkene og hendelsene skjer ute i det operative kran- og løftmiljøet, og de skjer fordi folk begår feil i arbeidshverdagen, sier styreleder Hermod Pettersen i Kranteknisk forening til Byggeindustrien.

Han forteller at det var et behov for å etablere en møteplass hvor man kunne kommunisere direkte med bransjen og etablere en felles forståelse for hva som er sikre løft.

– Mye dreier seg om å belyse hva som er god praksis. Regelverket ivaretar noe, men det alene er ikke nok. Med funksjonsbasert regelverk er det mange muligheter til å gjøre egne valg, og vi jobber for å få etablert en praksis i hva som er gode valg for å redusere antall hendelser og ulykker, sier Pettersen.

Både han og styremedlem Trond Fossheim, som til daglig jobber som SHA-rådgiver i Vedal Prosjekt, er svært godt fornøyd med oppslutningen på forumet.

Kranteknisk forening

Kranteknisk forening (KTF) jobber for sikkerhet i kran- og løftebransjen. Foreningen har utarbeidet en egen standard «Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anlegg».

I 2016 etablerte KFT et eget løfteforum, Sikre løft i bygg og anlegg (SLBA) som skal ivareta god HMS ved gjennomføring av løfteoperasjoner innen bygg og anleggbransjen. Her står KFT-standarden sentralt, og kompetanse er ett av flere sentrale temaer som tas opp på samlingene.

Forumet samler både entreprenører, byggeledere, kranførere og andre fra næringen.

– Vi har fått med oss hele spekteret av deltakere fra hele landet, både kranførere, kranutleiere, byggherrer, entreprenører og HMS-folk – og både små og store aktører. Det tyder på at vi har truffet godt med programmet, sier Fossheim.

Han understreker også at Kranteknisk Forening er postive til å samarbeide med Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfSBA).

– Vi ønsker å bidra inn med det vi kan og fortsette med det arbeidet vi har startet på når det gjelder sikre løft i bygg og anlegg. Dette er også en mulighet for oss til å nå enda bredere ut, avslutter Fossheim.

På progammet var det blant annet innlegg om kompetansebevis og sikker kommunikasjon for utenlandske og fremmedspråklige arbeidstakere ved Arbeidtilsynet, Krav til dokumentasjon og kontroll i forbindelse med lastbærere ved Kranteknisk forening, Sikker håndtering av betongelelementer ved Betonglemementforeningen, Viktige fokusområder for å gjennomføre sikre lasteoperasjoner ved Vedal Prosjekt og Bruk av KTF-standarden ved Norsk Maskinkontroll.