Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

– Full revers i byggenæringen gir fall i salg av trelast og permitteringer

Salg i oktober av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig trelast fortsetter å falle nasjonalt med 20,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

– Sammenligner vi oktober 2022 med oktober 2019 som var et år med normal aktivitet før pandemien, er fallet 30,7 prosent, skriver Treindustrien i en pressemelding.

Eksporten av trelast økte i oktober med 20,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av sagtømmer som råvare fortsetter å øke og er opp 18,9 prosent sammenlignet med oktober i fjor, ifølge SSB.

Impregnert som produkt har 26,8 prosent lavere produksjon sammenlignet med samme måned i fjor.

– Boligprodusentene melder at salget av nye boliger i oktober 2022 er 23 prosent under oktober 2021.Tallene fra Treindustrien viser samme tendens, og bekrefter kraftig oppbremsing i byggenæringen. Usikkerhet og dramatisk kostnadsøkning på strøm treffer samtidig hardt, det er en alvorlig situasjon for arbeidsplasser og investeringer også i treindustrien, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i meldingen.

– Flere store hjørnesteinsbedrifter i treindustrien har permittert eller varslet permitteringer. Eksporten av tømmer som råvarer er hittil i år på hele 1,7 millioner kubikk, som er 18,9 prosent opp sammenlignet med oktober i fjor. Dette viser en utvikling i helt feil retning, i lys av målet i Hurdalsplattformen om økt videreforedling i Norge, mener Finstad.