Full rettsseier til Risa mot Q-Meieriene

Jæren tingrett ga Risa fullt medhold i entreprenørens sak mot byggherre Q-Meieriene i en tvist ved utbyggingen av nytt meieribygg i Klepp kommune.

Dommen i Jæren tingrett ble avsagt 24. februar.

Konflikten dreier seg om etableringen og flyttingen av en kabelgrøft i forbindelse med byggingen av et nytt meieribygg på Øksnevad i Klepp kommune.

Direktør for store prosjekter i Risa, Erlend Fiskum, forklarer situasjonen med at Risa i dette prosjektet hadde to forskjellige kontrakter med Q-Meieriene.

– I den første kontrakten la vi en kabelgrøft, men i neste kontrakt ble vi bedt om å legge om denne kabelgrøften. Dette ba vi Q-Meieriene betale for, men det ville de ikke, ettersom de anså det som en reklamasjon. Det var klart at dette var en endring, og ikke en reklamasjon, så det fakturerte vi for. Denne fakturaen holdt Q-meieriene igjen, forklarer Fiskum.

Risa krevde i sin stevning av Q-Meieriene at byggherren skulle dømmes til å betale 1.533.780 kroner før merverdiavgift, forsinkelsesrenter fra 30. oktober 2019 frem til betaling, samt saksomkostninger.

Tingretten skriver i sin domsavsigelse at Q-Meierienes erstatningskrav mot Risa er tapt på grunn av for sen reklamasjon, og at Q-Meieriene dermed ikke har grunnlag for å motregne med Risas utestående vederlag i saken. Tingretten slutter seg til Risas påstand, og dømmer Q-Meieriene å betale det som entreprenøren krever i saken.

– Retten var jo klinkende klar, og vi er veldig fornøyde med dommen, selv om vi selvfølgelig ikke er fornøyde med at vi måtte møte kunden vår i retten, sier Fiskum.

Joar Kalsaas hos Kluge Advokatfirma har vært Risas prosessfullmektig i saken.