: Skjøndals Eiendom sentralt plassert i midten av bildet. Frydenbø Eiendoms eiendommer til venstre og høyre for slippeiendommen. Foto: Privatmegleren
: Skjøndals Eiendom sentralt plassert i midten av bildet. Frydenbø Eiendoms eiendommer til venstre og høyre for slippeiendommen. Foto: Privatmegleren

Frydenbø og LAB sikrer seg sentrale bergenseiendommer

Frydenbø Eiendom AS har sammen med LAB Eiendom, som er del av AF Gruppen, kjøpt 100 prosent av aksjene i Skjøndals Eiendom AS og dermed sikret seg sentralt plasserte eiendommer på Damsgård.

Damsgård har vært et historisk viktig område for maritim industri. Frydenbø startet opp sin slippvirksomhet på Damsgård i 1916, mens Skjøndals Eiendom AS har hatt slippvirksomhet på sin eiendom siden 1902.

– Det har vært slipp- og verkstedvirksomhet på eiendommene i over hundre år og vi har en stolt og litt unik industrihistorie her på indre Laksevåg. Det er hyggelig at det er «naboen» Frydenbø som sammen med LAB Eiendom endte med å kjøpe selskapet, sier Jan Sverre Røsstad, styreleder i Skjøndals Eiendom AS i en pressemelding.

Selger av Skjøndals Eiendom AS er Damsgård Eiendom AS.

Selskapet inkluderer eiendommene i Damsgårdsveien 114, 115, 117, 119 og 121, og tomten på om lag fire mål har en eiendomsmasse på cirka 2 500 kvadratmeter. Eiendommen er leid ut i sin helhet til Endur Maritime AS, en del av børsnoterte Endur ASA.

– Dette er strategisk plasserte eiendommer med sentrumsnær beliggenhet som ytterligere styrker vår tilstedeværelse på Damsgård. Vi ser fram til å videreutvikle eiendommene sammen med Frydenbø Eiendom, sier Tore Grimstad, daglig leder i LAB Eiendom i meldingen.

Naturlig utvidelse av næringsklyngen på Damsgård

Frydenbø Eiendom har allerede flere næringseiendommer på Damsgård, fra Damsgårdsveien 111 til Damsgårdsveien 143. Hovedkontoret er plassert i Damsgårdsveien 135. Disse eiendommene eies i sin helhet av Frydenbø Eiendom AS. Det er første gang Frydenbø Eiendom samarbeider med LAB Eiendom om kjøp av eiendom.

– AF Gruppen ved LAB Eiendom er en solid og profesjonell aktør som vi ser frem til å samarbeide med på eiendommene i Damsgårdsveien. For Frydenbø Eiendom er Skjøndals Slipp en naturlig forlengelse av eiendomsporteføljen vi har bygget opp på Damsgård, sier Åsmund Bjørndal Heen, styreleder i Frydenbø Eiendom AS.

Tore Grimstad, daglig leder i LAB Eiendom og Åsmund Bjørndal Heen, styreleder i Frydenbø Eiendom AS. Foto: Frydenbø.
Tore Grimstad, daglig leder i LAB Eiendom og Åsmund Bjørndal Heen, styreleder i Frydenbø Eiendom AS. Foto: Frydenbø.