Frank Sve i FrP. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Frank Sve i FrP. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Frp om veibudsjettet: – Galskap

Fremskrittspartiet mener regjeringen ikke gjør nok for å få ned antallet som dør i trafikken. Regjeringen vil bygge færre av de tryggeste veiene, sier Frp.

– I fjor så vi for første gang siden 2016 en økning i antallet som omkom i trafikken. Regjeringen tar ikke tak i dette, men vil bygge mindre av våre tryggeste veier, sier Frank Sve, Frps samferdselspolitiske talsperson.

Han viser til at regjeringen varsler at de vil bygge færre firefeltsveier.

– Om vi skal få ned dødsulykkene på norske veier, er det galskap å bygge mindre av de tryggeste veiene våre, sier Sve.

Sve mener de såkalte «dødsveiene» ikke er prioritert i statsbudsjettet.

– Strekninger som er noen av Norges farligste veier, som E-16 Skaret- Hønefoss og E-39 Veibust- Blindheim – Moa, er ikke nevnt i statsbudsjettet med ett ord. Dette fremstår som en direkte trafikkfarlig samferdselspolitikk fra samferdselsministeren.