Trond Ramsøskar

Front of House: Fokus på fellesarealene i nybolig-markedet

Du får aldri en sjanse nr. 2 til å gjøre et godt førsteinntrykk, heter det. Dette gjelder ikke bare menneskene vi møter, men også omgivelsene vi møter dem i, for eksempel fellesarealene i nybolig-prosjekter.

Innlegg av:

Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar
Ramsøskar Interiørarkitekter

I teaterverdenen, men også i hotell- og restaurantsektoren, snakker man om ”front of house”, dvs. de delene av lokalene som publikum eller gjester møter. Det er her førsteinntrykket dannes. Eiendomsbransjen kan med fordel adoptere begrepet med sikte på å øke bevisstheten om hva inngangspartier og fellesarealer betyr for kundene i nybolig-markedet. De stiller med tydelige forventninger og har dannet seg en oppfatning allerede før de går over dørstokken til det som kan bli den nye boligen deres.

Eiendomsutviklerne har hovedsakelig vært opptatt av hvordan salgsobjektene skal utformes, dvs. selve leilighetene. Fellesarealer, altså front of house, glemmes ofte. Skal vi ta førsteinntrykket og prosjektene på alvor, må konseptutviklingen omfatte absolutt alle sider av prosjektet. Gjennom riktig design og materialbruk må eiendomsutvikleren fortelle boligkjøperen den samme historien overalt, ikke bare på nettsider og i annonser.

Kresne kunder
Dagens boligkunder er kravstore. Ingen ser på seg selv som del av massemarkedet; alle opplever seg som spesielle. De er i ulike livssituasjoner, de har forskjellig smak, og de vet hva de vil ha. Med utgangspunkt i dette må boligutviklerne gi fellesarealene en form som samsvarer med de ønskede kjøpergruppenes identitet og foretrukne stil. Det er ikke nok å bruke penger inne i leilighetene – de omkringliggende arealene må stå i stil. Det må utvikles et tydelig konsept der fellesarealene behandles som en del av boligkjøpernes fremtidige hjem.

Inngangspartiet
Inngangspartiet skal løfte forventningene til boenhetene innenfor. Det må være representativt, gjerne litt storslått og eksklusivt. I ett av våre egne prosjekter tok vi for eksempel litt av arealet i andre etasje for å gi inngangspartiet dobbel takhøyde. Det gir et betydelig løft.

Inngangsdøren, ringeklokker og belysning må være av riktig kvalitet, og materialene må være i samsvar med kjøpernes preferanser. Den som betaler over 100.000 pr. kvm., ser for seg et matchende inngangsparti. Materialene må dessuten være robuste, tåle den forventede bruken og være enkle å vedlikeholde slik at inngangspartiet holder seg representativt over tid. Slitasjen er stor pga. av ut- og innflytting og daglig frakt av sykler, leker, barnevogner mv. Synlige vedlikeholdsbehov bryter ned førsteinntrykket, og det er mye å spare på å tenke forebygging.

En ren og elegant fargepalett trekker også helhetsinntrykket opp, og den må omfatte alle elementer i interiøret – også trapperom og innvendig heis. Tilgjengelighet er et nøkkelord: En sittebenk eller et klappsete er godt for oss alle. Skiltingen må være intuitiv og ha profesjonell utførelse. Sist, men ikke minst, lyssettingen må både være funksjonell og stemningsskapende.

Trappehus og korridorer
Mange store boligbygg preges av en monotoni som enkelt kan reduseres ved hjelp av farger og materialer som varierer fra bygningskropp til bygningskropp eller fra inngangsparti til inngangsparti. Det samme gjelder belysningsopplegg og valg av lamper. I store boligprosjekter har ofte enkelte bygninger, for eksempel punkthus, en annen utforming enn de øvrige. Denne variasjonen bør videreføres i trappehus og korridorer.

En egen lampe som lyser opp inngangsdøren til hver leilighet ”individualiserer” boligen og får den til å skille seg ut. Grønn vegetasjon i form av plantekasser skaper liv og tilfører nødvendige kontraster.

Garasjer
Hovedinngangsdøren befinner seg ofte i garasjen. Likevel blir det ofte tatt lett på dette anlegget i prosjekteringsfasen, med den konsekvens at entreprenøren til slutt får ansvaret for utformingen. Resultatet blir ikke alltid like bra. Også garasjene må inn i konseptet. Det gjelder porter, veivisere og informasjonstavler for navigering i store anlegg. Det gjelder også postkasser dersom disse er plassert i tilknytning til garasjene. Innovative boligutviklere bør dessuten vurdere felles kjølerom for hjemmelevering av kolonialvarer.

Totalinntrykket
Når konseptet til slutt sys sammen, er det viktig at det kler de målgruppene prosjektet retter seg mot. Løsningene som velges, må være slitesterke, og førsteinntrykket må være slik at den fremtidige boligeieren kan oppfatte fellesarealene som en forlengelse av sitt eget hjem. Jeg mener at boligutviklerne vil ha nytte av å innarbeide begrepet front of house. Det skjerper oppmerksomheten. Målet må alltid være å skape nivåmessig symmetri mellom fellesarealene og boenhetene.