Frogner Sentrum bt 2

Prosjektleder Thomas Finstad i Asker Entreprenør AS kan se tilbake på et vel gjennomført prosjekt.

Midt i Frogner sentrum på Romerike har Asker Entreprenør AS satt opp byggetrinn 2 av et bolig- og næringskompleks.

Fakta

Sted: Frogner på Romerike i Akershus

Prosjekttype: Boliger og næringslokaler

BTA: Cirka 6.700 kvadratmeter

Byggherre: Frogner Eiendom v/ Øie Eiendomsutvikling

Byggherreombud: Prodecon

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 128 millioner kroner

ARK: HRTB

LARK: Link Arkitektur

Rådgivere: Rådgivende tekniske anlegg: CH Consult l RIB: Rambøll l RIG: Arkimedum l RIVei og VA: Svendsen & Co l RIBr: Fokus rådgivning l RIByFy og RIV (rørlegger): WSP Teknikk l RIV (ventilasjon): Gupex l RIE: MOE Rådgivende ingeniører l RIA: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Ole M. Almeli l Spuntarbeider: Seierstad pelemaskiner l Elektriker: Elektro-Therm l Heis: TKS Heis l Rørlegger: Assemblin l Ventilasjon: Gupex l Oppmåling: Nerdrums Oppmaaling l Tømrer: Østerås bygg l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Maler: A. R. Malerteam l Flisarbeider: Stryken og Gudbrandsen l Tegl og murarbeider: Mjøndalen mur og puss l Tekkearbeider: Hesselberg Tak l Fast bygginnredning: Studio Sigdal Lørenskog l Parkett: Boa Flooring l Brannisolering/branntetting: Firesafe l Gulvavretting: Gulventreprenøren l Rekkverk, glassarbeider, spilefasader: Sagstuen l Alu/glassfasader: Østlandske Fasadeteknikk l Blikkenslager: Sigurd Fossli l Ytterdører/innerdører: Sentrum Bygg l Lås og beslag: Dormakaba l Bodvegger: Troax l Byggelementer: Mjøselement

Byggetrinnet består av to blokker på henholdsvis syv og åtte etasjer, med næringsarealer i første etasje i begge blokkene. Blokkene har felles garasjekjeller og bodrom med byggetrinn en. Det er parkeringsplass til alle leilighetene mot tillegg i prisen.

– Vi startet byggearbeidet med spunting og utgraving ved årsskiftet 17/18. Dette var en litt krevende del av jobben på grunn av tett bebyggelse i området. Dessuten måtte vi etablere en del krevende infrastruktur. Veiene rundt prosjektet måtte dessuten holdes åpne i hele byggetiden, noe som også var utfordrende, sier prosjektleder Thomas Finstad i Asker Entreprenør AS til Byggeindustrien.

Tykk bunnplate

Blokkene er fundamentert på plate på mark uten peler.

– Det har for så vidt vært greie grunnforhold å bygge i, men på grunn av mye leire i bunnen, har vi støpt en bunnplate som er opptil 70 centimeter på det tykkeste, sier Finstad.

Våren 2018 begynte underentreprenøren Contiga med å sette opp råbygget som består av hulldekker og stål. Arbeidet startet med kjelleren, som ble koblet opp mot kjelleren til byggetrinn en.

Honnør til Contiga

– Vi støpte bunnplaten med egne mannskaper. Etter at kjelleren var klar, startet vi byggingen av blokk en, og deretter blokk to. Jeg vil gi honnør til Contiga for en god og veldig effektiv byggeprosess, sier prosjektlederen.

Parallelt med at råbygget til blokk en ble satt opp, begynte Asker Entreprenør med taktekking og klimavegger i blokk en. Høsten 2018 begynte så innvendige arbeider med påstøp og vannbåren gulvvarme. Igjen honnør til Gulventreprenøren AS for en meget bra gjennomføring, sier Finstad.

Frem til sommeren i år, pågikk fasadekledning og innvendige arbeider.

– Mjøndalen Mur og Puss AS murte tegl i vinter, noe som var en krevende jobb i kulde og snø, fortsetter Finstad, og forteller at arbeidet med ferdigstillelse av apotek og matvareforretning foregikk i vår og i sommer.

De to blokkene har til sammen 62 leiligheter fra 35 til 120 kvadratmeter, med en gjennomsnittlig størrelse på rundt 65 kvadratmeter.

Asker Entreprenør har ellers i prosjektet etablert torg med lekeplass, samt et lite torg på baksiden av blokkene. Rehabiliteringen av det eldre Tipak-bygget, som ligger rett ved blokk en, har også totalentreprenøren stått for. Betongarbeider er utført med egne mannskaper. Resterende veier og utomhusarbeider er utført av Ole M. Almeli AS.

Flott arkitektarbeid

Det er Øie Eiendomsutvikling AS som er byggherre til prosjektet på Frogner, med bistand fra konsulentselskapet Prodecon AS.

– Prosjektet er blitt gjennomført som avtalt både i forhold til tid og kostnad, og vi er godt fornøyd med samarbeidet med Asker Entreprenør. Vi føler at sentrum av Frogner har fått en positiv forandring, og vi synes at arkitekten HRTB Arkitekter har gjort et flott arbeid, sier prosjektleder Line Rødal til Byggeindustrien.


Flere prosjekter