Frogner Idrettspark

DCIM\100MEDIA\DJI_0370.JPGProsjektet ble gjennomført i en samspillsprosess. Anleggsleder Conrad Nilsen i Betonmast Romerike (f.v.), prosjektleder/driftsleder Kjell Hulby i Frogner Idrettslag og prosjektleder Geir Henjesand i Betonmast Romerike har vært sentrale i utbyggingenDCIM\100MEDIA\DJI_0339.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0342.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0344.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0353.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0366.JPG

 På Frogner i Sørum kommune har det lokale idrettslaget planlagt og bygget ut en idrettspark mange kan misunne dem. Det nye praktanlegget sto ferdig i høst - og er i bruk store deler av døgnet.

Fakta

Sted: Frogner i Sørum

Prosjekttype: Idrettsbygg

Areal: 7.200 kvadratmeter

Byggherre: Frogner Idrettslag

Totalentreprenør: Betonmast Romerike

Kontraktsum: 105 millioner kroner eksl. mva.

Arkitekt: Terje Rørby

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo

Interiørarkitekt: Lena Sørum Olstad

KP/KU: PEM Rådgivning

Rådgivere: RIVA: Asplan Viak l RIGeo: VSO Consulting l RIB, RIBr, RIByFY: Multiconsult l RIAku: Brekke & Strand l RI Veg: Rambøll

Underentreprenører/leverandører: Elektro: Romerike Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Rør: Oslo VVS Service l Heis: Orona l Rigg og maskiner: BAS Maskinutleie l Grunnarbeid: Becker Entreprenør l Lås og beslag: B-Lås l Råbygg: Brødr. Iversby l Tømrer: Byggtec l Dører: Daloc Norge l Klatrevegg: Egas Sport l Fuging: Fugemesteren l Rekkverk: GBS Produkter l Porter: Industriporter l Glass/fasade: Moss Glass og Fasade l Flis: NK Flis l Himling: Oslo Akershus Bygg & Montasje l Oppmåling: Oslo Oppmåling l Gulvbelegg: Oslo Tapet & Gulvbelegg l Radon: Radonmannen l Maler: Skedsmo Bygg & Boligmaling l Betong: Stenseth & RS l Garderobe: Titansport l Foldevegg: Trysil Byggprodukter l Kunstgressbane/sportsgulv: Unisport Scandinavia l Kledning: Møre Royal

 Det var på sensommeren Frogner Idrettslag kunne ta i bruk den nye idrettsparken. Prosjektet omfatter en flerbrukshall på totalt 7.500 kvadratmeter - hvor selve hallen utgjør 3.600 kvadratmeter. Hallen inneholder blant annet tre håndballflater, basketballbane, ti badmintonbaner (Frogner er en stor klubb innen badminton), bane for innebandy, volleyball og tennis samt en klatrevegg/buldrevegg. Resten av bygget inneholder blant annet to treningsrom, garderobeanlegg med 14 garderober, sosiale rom, kiosk/storkjøkken, sju kontorer og to møterom.

Den nye hallen er også bygd sammen med eksisterende hall og klubbhus, som er delvis pusset opp. Her har blant annet Posten fått helt nye lokaler og er fast leie-
taker i bygget.

Prosjektet inneholder også et uteområde med blant annet et kunstgressanlegg på 3.600 kvadratmeter med infrarød undervarme og flombelysning. I tillegg er det lagt til rette for nytt areal for skøytebane om vinteren og en utendørs treningspark.

Totalentreprise i samspill

Idrettsparken er prosjektert og bygget i en totalentreprise i en samspillsmodell av Betonmast-Hæhre-selskapet Betonmast Romerike.

Idrettsparken er koblet sammen med ny skole og flerbrukshus som sto ferdig i fjor, som også er utviklet og bygd ut av Betonmast Romerike. Den nye hallen er fysisk knyttet sammen med skolen gjennom en innendørs gangvei.

– Vi har dermed gjennomført en omfattende utbygging i Frogner - og dette har vært to meget vellykkede prosjekter for oss. Byggingen av idrettsparken har gått helt som planlagt, og prosjektet ble overlevert til rett tid og uten feil og mangler 21. juli, sier er fornøyd Geir Henjesand, prosjektleder i Betonmast Romerike.

Han skryter av samspillsprosessen som er gjennomført med byggherre, Frogner Idrettslag. Kjell Hulby har vært idrettslagets prosjektleder i utbyggingen – og er nå driftsleder for idrettsparken.

– Vi har arbeidet meget tett og godt. Vi har sittet samlokalisert i forbindelse med hele utbyggingen, og har sammen løst utfordringer og jobbet frem utviklingsmuligheter som har kommet til underveis, sier Hulby.

Betonmast Romerike signerte opprinnelig en kontrakt på 105 millioner kroner. Prosjektet er dermed den klart største investeringen til idrettslaget noen sinne.

Klar til skolestart

Store deler av idrettsparken ble tatt i bruk i forbindelse med skolestart, men selve åpningsfesten ble arrangert 21. oktober. Da var det stor feiring i Frogner.

– Det var rundt 2.500 personer innom på åpning-

sarrangementet – hvor det var åpent hus og meget god stemning. Festen ble avsluttet med tidenes fyrverkeri i kommunen, sier en fornøyd Hulby.

Skoleutbygging fikk fart på planene

Idrettslaget på Frogner, med sine rundt 1.800 medlemmer, har meget høy aktivitet og mange ildsjeler som brenner for laget og for utvikling av klubben. De hadde opprinnelig en egen idrettshall og klubbhus, men i vekstkommunen var nå kapasiteten for dette anlegget mer enn sprengt.

– Vi startet planen om å bygge en ny idrettshall for 12 år siden, og det er lagt ned en stor innsats av mange underveis i prosessen. Gjennom denne perioden har det nøye blitt vurdert hvilke behov og ønsker idrettslaget har både nå og for fremtiden. Hovedkonklusjonen var at vi rett og slett hadde behov for langt større innendørs aktivitetsflater. Planene har ligget på tegnebrettet over lengre tid, men når skoleprosjektet kom, så lå muligheten til å starte byggingen av idrettshallen foran oss. Deretter gikk det fort - vi hev oss på prosessen, og det fungerte bra. Nå er vi her – og vi er strålende fornøyde med resultatet. Med det gamle anlegget råder vi nå totalt over en bygningsmasse på 10.000 kvadratmeter – og den gamle hallen er fortsatt i full drift, legger Hulby til.

Det er idrettslaget som eier den nye idrettsparken 100 prosent. For at det skulle bli mulig å realisere prosjektet ble det tatt opp lån med kommunen som garantist – og kommunen har signert en leieavtale på 40 år. Dermed benyttes idrettsparken til skolen som ligger vegg i vegg på dagtid – mens idrettslaget disponerer anlegget på kveldstid.

I tillegg leies hallen ut til ulike landslag, idrettsklubber samt bedrifter og private. Så langt ser det ut til den leies ut i enda større grad enn de forventet på forhånd.

Stålbygg

For Betonmast Romerike ble hallprosjektet en fin fortsettelse på skolen som ble ferdigstilt like før hallbyggingen startet sommeren 2016. Nøyaktig ett år senere sto idrettsparken klar.

– Selve utbyggingen har gått veldig bra, uten noen form for overraskelser underveis. Vi måtte utføre noe større VA-arbeid i grunnen enn først forutsatt – noe som ble bestemt i samarbeid med kommunen, forteller Henjesand.

Reisverket i konstruksjonen er av stål – og det er brukt hulldekker som etasjeskiller i kontordelen – samt at det er benyttet noe plasstøpt betong i første etasje.

– Fasaden består av sandwichelementer og Møre Royal-trekledning. Selve bygget er satt opp på en tradisjonell måte for denne typen idrettshaller, forteller anleggsleder Conrad Nilsen i Betonmast Romerike.

Han legger til at tribunen har 500 sitteplasser – og hele anlegget er nøkkelfritt – man bruker kort og kodelåser.

Full aktivitet

Det er nå full aktivitet i idrettsbygget både på dag- og kveldstid - og innbyggerne i Frogner har fått et anlegg de kan være stolte av - og de er nå klare til å ta imot den store tilflyttingen og ytterlige tilveksten til idrettslaget.


Flere prosjekter