Fra utdelingen av prisen i 2019.

Fristen for å melde seg på Byggenæringens Innovasjonspris går snart ut

Lørdag 1. juni fristen ut for å melde seg på Byggenæringens Innovasjonspris. 

- Byggenæringens Innovasjonspris ble etablert av Bygg Reis Deg i 2011. Hensikten er å fremheve innovative firmaer, organisasjoner eller team som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskapning i norsk byggenæring, sier adm. Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg.

Juryen består av:
Juryen ledes av Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge i tillegg til ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, bærekraftdirektør i Veidekke og styreleder i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og Teknisk sjef i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Pettersen.

Tidligere vinnere av Byggenæringens Innovasjonspris
2011 - Moelven Industrier ASA og trestenderen Iso3.
2013 - Snøsmeltelekteren «Terje», utviklet og driftet av NCC Construction AS.
2015 - Veidekke vant med sitt eget konsept, «Involverende planlegging», basert på den såkalte LEAN-filosofien. Modellen har blitt en arbeidsform i Veidekkekonsernet hvor ambisjonen er å redusere tapt tid, sløsing og risiko, samt å skape flyt i produksjonen. Konseptet er bygget opp rundt fem hovedelementer, plansystem, møtestruktur, arbeidsdeling, hindringsanalyse og risikostyring.
2017 - Heat Work har med produktserien CliWi utviklet en unik kompetanse innen sitt fagfelt og har muligheter for bred anvendelse i flere bruksområder. De representerer mangfoldet i norsk byggenæring og fremstår som en god representant for norsk kvalitet og design. Vinnerens produkt bidrar til en fossil- og utslippsfri byggeplass med betydelig økonomiske og miljømessige gevinster.

- Lønnsom innovasjon
Flere av firmaene som har deltatt med sine konsepter og løsninger i Byggenæringens Innovasjonspris kan melde om god effekt rundt lanseringen av produktene og deltakelsen i konkurransen.

- Lanseringen av BlueProof har båret frukter. Overvannsproblematikken står fortsatt høyt på agendaen i kommuner over hele Norge. Vi i Protan opplever stadig større interesse og etterspørsel fra utbyggere, arkitekter og ingeniører for å løse kravene til vannfordrøyning på en bærekraftig og kostnadsbesparende måte oppe på taket, framfor kostbar og omfattende graving med nedgravde kassetter eller tanker. I 2018 solgte vi tre ganger så mye blå tak som i 2017, og det ligger an til en ny tredobling i år, sier Sven Ove Bakke, marketing- og kommunikasjonssjef.

Administrerende direktør, Henning Thoresen kan forteller at selskapet har hatt en positiv utvikling.

- Vi fikk god oppmerksomhet etter at vi hadde blitt nominert til Byggenæringens innovasjonspris. Det gjorde det også lettere å presentere seg for større aktører. Det å kunne presentere sitt selskap og sine produkter og samtidig tilføye at vi var blitt nominert til Byggenæringens innovasjonspris ga oss en positiv anerkjennelse og troverdighet i innsalgfasen. I 2018 produserte vi ett hus i uka og solgte ut alt. I år har vi økt kapasitet og volum for å kunne ta hånd om den økende etterspørselen, sier Thoresen.

Olaf Rimstad i Deco Systems kan også bekrefte at det har skjedd mye siden 2017.

- Det er mange som har fått med seg nominasjonen i 2017. Produktet har blitt en kjempesuksess og vi har nå laget to nye modeller, WS1 og WS2. Nå har vi forbedret produktet ytterligere. Det ga oss en skikkelig «boost» å bli nominert. Vi kom i kontakt med rådgivende ingeniører og arkitekter som har vært viktig for oss. Nå er vi inne i flere Breeam-prosjekter og har utviklet flere BIM modeller. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag om vi ikke ble nominert til Byggenæringens Innovasjonspris i 2017, sier Rimstad.