Ill. FREYR

FREYR inngår avtale med Metier OEC for prosjektledelse av bygging av battericellefabrikk

FREYR AS inngår avtale med Metier OEC AS for prosjektledelse av bygging av en 32 GWh battericellefabrikk

Tom Einar Jensen

Administrerende direktør i FREYR, Tom Einar Jensen,

forteller i en pressemelding at selskapet jobber målbevisst mot realisering av Norges første battericellefabrikk i stor skala. De har akkurat signert rammeavtale nummer to for byggingen av en battericellefabrikk som vil bli en av de største i Europa og den første i Norge.

Rammeavtalen med Metier OEC som ble signert i mars 2020 omhandler prosjektledelsesområdet.

- Metier OEC ble valgt på grunn av sin brede ekspertise på prosjektledelse og -styring av komplekse prosjekter, samt for å understøtte FREYRs behov for å ha en integrert strategisk partner på området, heter det i meldingen.

- Da FREYR startet å utforske battericellekonseptet tilbake i 2017 ble det temmelig klart at Norge har helt unike forutsetninger for denne nye grønne næringen. Norge har globalt ledende energipriser basert på 100 prosent grønn energi som vil være viktigere og viktigere for batteriproduksjon fremover. Norge har også et arbeidsmarked med meget høyt kvalifisert arbeidskraft med verdensledende kompetanse som bidrar sterkt til høy utnyttelsesgrad evne til å effektivt automatisere teknologisk avanserte industriprosesser og dermed også bidra til lave skraprater. I tillegg vil vi nyte godt av andre fysiske faktorer som kjølig luft-temperatur, lavere luftfuktighet, tilgang på rent kjølevann og god infrastruktur, utdyper Jensen.

For tiden er det tre operative battericellefabrikker i Europa, en i Storbritannia, en i Polen og en i Ungarn. Det er planlagt flere og tre er under oppbygging, men prognoser fra McKinsey, BNEF, BCG viser en økning der det vil måtte utvikles mye mer battericellekapasitet i Europa for å dekke behovet.

-Vårt mål er å levere de mest kostnadseffektive, reneste og etisk mest forsvarlig produserte battericellene til bilprodusenter, men vi ser også at vi har gode muligheter innenfor blant annet marin sektor og på energilagring som en del av det grønne energiskiftet. Her er det ulike tilnærminger med hensyn til hvilken battericelleteknologi man tar i bruk. Vi er i flere meget relevante diskusjoner med noen av de beste selskapene i verden og har knyttet til oss flere verdensledende batterieksperter. Vår ambisjon er å bruke det best tilgjengelige for formålet og kombinere dette med Norges fortrinn og slik utvikle verdensledende produkter for kundene våre, sier han.

Jan Eklund

- Vi er svært glade for at FREYR har valgt å ta oss med inn i en slik strategisk viktig rolle hvor vi vil støtte FREYR i utviklingen og gjennomføringen av deres prosjekter. Støtten inkluderer også etablering av et helhetlig rammeverk for prosjektgjennomføring som dekker prosjektkompetanse, - metodikk, -eierstyring og -systemer. Denne helhetlige tekningen er vi overbevist om er en av nøklene til suksess og vi gleder oss til å starte arbeidet med noe som kan bli starten på et nytt norsk industrieventyr, sier Jan Eklund, leder av Construction i Metier OEC.