Fremtiden ligger i fortiden

Vi står foran store omveltninger. Både for oss som enkeltpersoner, men også rundt hvordan byggenæringen må fremstå for å være like aktuell i morgen som den er i dag. Næringens fremtid vil i stor grad defineres av hvordan den klarer å takle klimautfordringene vi står overfor, noe som innebærer å klare å bruke fremtidens muligheter og kompetanse til å utnytte fortiden bedre.