Fremdriftsplanlegger, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist10.06.2019

Vil du være med å planlegge og gjennomføre et at Norges største samferdselsprosjekter?

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for de største jernbaneprosjektene i Bane NOR, og har en av Norges største porteføljer med store prosjekter. Prosjektporteføljen på ca. 240 milliarder kroner inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, dobbeltspor på Østfold- og Dovrebanen, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Som Fremdriftsplanlegger i Bane NOR Utbyggingsdivisjonen vil du jobbe tett på store samferdselsprosjekter og du vil være en viktig ressurs for prosjektenes suksess.

Arbeidssted vil være sentralt i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og vedlikeholde fremdriftsplaner i Primavera.
 • Sikre at byggherrens fremdriftsplaner gir et realistisk bilde, og er basert på korrekt underliggende informasjon
 • Bidra i etableringen av og oppfølgingen av leverandørkontrakter, samt av arbeid utført av andre enheter i Bane NOR
 • Utføre analyser av fremdriftsstatus, utarbeide prognoser, og presentere beslutningsinformasjon
 • Koordinere, og utarbeide detaljerte fremdriftsplaner
 • Oppfølging og rapportering av prosjektets fremdrift på interne og eksterne aktiviteter
 • Bistå prosjektets månedsrapportering
 • Gjennomgang og kvalitetssikring av leverandørenes PSB innenfor eget fagområde
 • Være en bidragsyter til prosjektets styringsdokument og sluttrapport innenfor eget fagområde
 • Bidra ved usikkerhetsanalyser innenfor eget fagområde
 • Kommunisere fremdrift til prosjektorganisasjonen og delta i alle prosjekteringsmøter etc.
 • Gjennomføre arbeidsmøter sammen med prosjektledelsen for å utarbeide gode fremdriftsplaner
 • I tillegg til nevnte oppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen ingeniørfag, eller annet relevant fagområde.
 • Relevant erfaring med praktisk planlegging og prosjektgjennomføring, og god kunnskap om planleggerens rolle, primært fra byggherresiden
 • Du har erfaring nok til å kunne sette deg inn i arbeidsprosesser, ser sammenhenger, vurderer varighet og forutser problemområder. Dette for å bidra til at vi som byggherre sikres best mulig oversikt over prosjektgjennomføringen.
 • Erfaring med bruk av relevante fremdriftsverktøy som Primvavera, Microsoft Project eller andre tilsvarende systemer
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner både norsk og engelsk

Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunnssjekk og kredittsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål.

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell, respektfull, nytenkende og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på VY's tog.

Kontaktinformasjon

Håkon Isdal Selmer

Leder Økonomi og porteføljestyring

930 37 384

Elin Bustnes Amundsen

Prosjektsjef Ny jernbanetunnel gjennom Oslo

99211565

Søk stilling

Vis flere stillinger: